17-04-17

Paasboodschap van de Patriarch

 

Paasboodschap van  Patriarch Bartholomeüs

border047.jpg

DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP
VAN CONSTANTINOPEL – NIEUW ROME
EN OECUMENISCH PATRIARCH
AAN HEEL DE KERK GRATIE, VREDE EN GENADE
DOOR DE GLORIERIJK VERREZEN CHRISTUS

 

Geliefde broeders in de verrezen Heer,
“In de wereld zullen jullie verdriet hebben, maar heb goede moed want ik heb de wereld overwonnen”, verzekert aan alle generaties de Heer die door de dood de dood vertrappeld heeft. Christus is verrezen! Ook wij verkondigen het aan allen die ver en dichtbij zijn vanuit deze heilige
gaard van het kruis en verdriet van deze wereld, maar ook de gaard van de verrijzenis; van de stad van Constantijn, vanwaar wordt verkondigd dat het leven heerst, het leven dat elke soort van verval vernietigt, ook het verval van de dood.
De Heer waarschuwde zijn leerlingen meermaals over het leed van henzelf maar ook van iedereen die in Hem gelooft, echter met een kenmerkend detail: “gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren.” Deze verrijzenis- en bovenwereldse vreugde werd eerst beleefd door de zeer vroeg naar het Graf van de Levensschenker gekomen Myrondraagsters door de korte groet van de Heer: “Verheug u”.
Dezelfde verrijzenisvreugde die wordt beleefd door de Kerk van Constantinopel verkondigt zij vandaag stellig: “Dit is de dag des Heren, laten we ons op deze dag verblijden en verheugen”. De laatste vijand, de dood, het verdriet, de problemen, het verval, de kommer, de beproeving, worden nu vernietigd door de Overwinnaar en Theantropische Heer. We leven echter in een wereld waarin de media voortdurend onaangename informatie overmaken aangaande terroristische acties, oorlogen hier en daar, verwoestende natuurfenomenen, problemen ten gevolge van religieus fanatisme, honger, over het immigrantenprobleem, ongeneeslijke ziekten, armoede, psychologische onderdrukking, een gevoel van onveiligheid en andere ongewenste situaties.
Tegenover deze “kruisen” die de mensen met beklag moeten dragen, komt onze Orthodoxe Kerk om ons er aan te herinneren dat we vreugdevol kunnen zijn, omdat onze leider, Christus, er de overwinnaar van is, en Hij is de drager van de vreugde, die alles en iedereen verheugt. Onze vreugde is gebaseerd op de zekerheid van de overwinning van Christus. We hebben de absolute zekerheid, dat het goede de overwinnaar is, omdat Christus in de wereld is gekomen om te
overwinnen. De wereld waarin we eeuwig zullen leven is Christus: het licht, de waarheid, het leven, de vreugde, de vrede.
De Orthodoxe Kerk, ondanks haar alledaagse kruis en kommer, beleeft enkel en alleen het feit van de vreugde. Ze beleeft reeds in het hier en nu het Rijk Gods. Vanuit dit heilig centrum van de Orthodoxie, vanuit de schoot van de Fanar, verkondigen we tijdens deze stralende nacht, dat het einde maar ook het vervolg van het kruis en van de kommer, en de stopzetting van elke menselijke  pijn en beproeving, de volgende verzekering van de Heer is: “Ik zal u niet verweesd achterlaten”.“Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld”. Iedereen moet dit bericht horen, de moderne mens moet het horen om zichzelf te laten en samen met Christus verder te wandelen.
Inderdaad, Hem zelfs naast zich te zien. En hij zal Hem zien, alleen wanneer hij Zijn Woord hoort en onderhoudt. Dit bericht van de overmeestering van het leven bovenop de dood, van de overwinning van het licht van de paaskaars op de duisternis van de wanorde, en van de beëindiging van het verdriet en de problemen door het nooit ondergaande licht, verkondigt het Oecumenisch Patriarchaat aan heel de wereld en het nodigt alle mensen uit om het te beleven. Het roept hen om met geloof en hoop tegenover de Verrezen Christus te staan, tegenover het mysterie van het leven; het roept hen om te vertrouwen op de Verrezen Heer die heel de schepping in handen heeft, de Heer van de vreugde en blijdschap.
Christus is dus verrezen, broeders! Dat de Gratie en oneindige Genade van onze Heer die heerst over leven en dood zij met u allen.

Fanar, Heilig Pasen, 2017
Bartholomeüs van Constantinopel
De voor u allen vurig smeker
tot de Verrezen Christus

 

border0001.jpg

16:30 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

24-01-17

Oikoumene

Oecumenische gebedsbijeenkomst in Gent

oikoumene2.jpg

Zondag 22 januari werd in Gent een oecumenische gebedsdienst gehouden naar aanleiding van de week van de Christelijke eenheid.
Omwille van het Lutherjaar werd dit jaar gekozen voor de Protestantse Rabotkerk.
De gebedsdienst werd geleid door de voorgangers van de verschillende christelijke gemeenschappen van Gent : de katholieke, de protestantse, de anglikaanse, de adventskerk en de nieuw apostolische kerk.

20170122_180015.jpg

 

20170122_180110.jpg

 

20170122_180113.jpg

 

20170122_180132.jpg

 

08:54 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

15-09-16

Patriarch Bartholomeus

Nieuwe Turkse aanval tegen oecumenisch patriarchaat

Turks weekblad wil dat het oecumenische patriarchaat onder toezicht wordt geplaatst, na beschuldigingen van een naaste medewerker president Erdogan.

 

bartgholomeos.jpg

© Orthobel

De paranoia voor al of niet vermeende vijanden is in Turkije tot in de hoogste regionen van de macht doorgedrongen. Nadat de AKP-gezinde krant Aksam de oecumenische patriarch Bartholomeos I eerder al van betrokkenheid bij de staatsgreep had beschuldigd, haalt nu ook een vertrouweling van president Recep Tayyip Erdogan uit naar de CIA en het oecumenische patriarchaat van Constantinopel. Ibrahim Karagül zegt in het regeringsgezinde weekblad Yeni Safak dat hij er niet aan twijfelt dat de poging tot staatsgreep het werk was van de CIA, van Fethullah Gülen en Phanar (de hoofdzetel van het oecumenische patriarchaat van Constantinopel, redactie).

Erdogans vertrouweling Karagül zegt ervan overtuigd te zijn dat zowel de CIA als Bartholomeos I vooraf van de militaire staatsgreep op de hoogte was. Het oecumenisch patriarchaat verkocht opvallend veel van zijn activa in de dagen net voor de poging tot staatsgreep, stelt Karagül. Het weekblad vraagt daarop dat er zorgvuldig toezicht van politie en justitie komt op Phanar. Karagül wil ook dat de financiering van het patriarchaat wordt doorgelicht.

De Amerikaanse ambassadeur John Bass bracht kort na deze nieuwe insinuaties een bezoek aan Phanar. Hij heeft er enkele uren met de oecumenische patriarch Bartholomeos over de kwestie overlegd. Het patriarchaat heeft volgens enkele media een taskforce opgericht om voortaan prompt te kunnen reageren op nieuwe beschuldigingen en aanvallen.

Bron: Kathpress.at

21:33 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

27-05-16

begrafenis Vader Ignace Peckstadt

 

Uitvaartplechtigheid van Aartspriester Ignace Peckstadt - 

klik op de foto

ignace Peckstadt2.jpg

 

17:45 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

10-05-16

begrafenis Vader Ignace

Verloop begrafenis Vader Ignace Peckstadt

 

De uitvaart dienst zal dus als volgt verlopen.

 

Orthodoxe Kerk

09.00 Goddelijke Liturgie

10.30 einde liturgie en processie naar de Elisabethkerk – Begijnhofkerk (Katholieke kerk einde van de straat)

De Goddelijke Liturgie wordt gecelebreerd naar orthodoxe gewoonte en heeft plaats in de kerk die vader Ignace oprichtte.

 

Elisabethkerk

11.00 Dienst der Overledenen

12.30 vertrek naar het kerkhof van Langerbrugge en ter aarde bestelling

13.30 – 14.00 voorzien einde

De Dienst der Overledenen heeft plaats in deze grote katholieke kerk voor de vele vele mensen – ook van buiten de orthodoxie – die zullen aanwezig zijn.

 

 

In Christus,

Matoushka Mita, Vader Dominique en M. Martine, Vader Paolo en M. Anne

 

11:47 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

08-05-16

vader Ignace Peckstadt

Overlijden van Aartspriester Ignace Peckstadt 

op 7 mei 2016

 

ignace peckstadt.jpg

 

Ignace Peckstadt (Evergem, 4 november 1926) is ere-advocaat en priester van de Orthodoxe Kerk in België (Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel).

Levensloop

Ignace Peckstadt, afkomstig uit Langerbrugge bij Gent, is de oudste van de vijf kinderen van André Peckstadt en Irma Mistiaen. Hij liep school in het Sint-Barbaracollege in Gent en studeerde Rechten aan de Universiteit van Gent. Hij was actief in de scoutsbeweging en richtte groepen op in Langerbrugge en Eeklo. Gerdurende een aantal jaren was hij districtscommissaris voor het District Gent-Noord (VVKSM).

Hij was advocaat aan de Balie van Gent (1950-1998), lid van de Raad van de Orde, docent aan hogescholen voor het graduaat verpleegkunde in Gent en Eeklo en plaatsvervangend vrederechter in Kaprijke en Eeklo.

In 1953 trouwde hij Marie-Thérèse Janssens uit Dendermonde; ze hebben vier kinderen (Bernadette, Martine, Yves en Bernard).

Reeds op jonge leeftijd kwam hij in contact met de Orthodoxe Kerk en haar spiritualiteit. Dit bracht hem er toe de contacten te vermenigvuldigen in het kader van het genootschap "Apostolos Andreas - Contacten met de Orthodoxie". Zo liet hij na het Tweede Vaticaans Concilie heel wat prominenten uit de Orthodoxe Kerk naar Gent komen, om er te spreken over aspecten van de Orthodoxe Kerk.

Priester

Nadat hij was toegetreden tot de Orthodoxe Kerk, richtte hij in 1972 in Gent een orthodoxe parochie op.

Op 2 juni 1974 werd hij door Aartsbisschop Georges Tarasoff (Aartsbisschop van Syracuse en aan het hoofd van de Russische parochies van West-Europa onder het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel) tot diaken gewijd en op 5 oktober 1975 tot priester. Beide wijdingen vonden plaats in de Orthodoxe kathedraal van de heilige Alexander Nevsky in Parijs.

In 1976 werd hij benoemd tot rector van de Orthodoxe Parochie van de heilige Apostel Andreas in Gent. Kort nadien werd hij benoemd tot 'aartspriester'.

Ignace Peckstadt maakte ook talrijke reizen in traditioneel orthodoxe landen, waar hij permanente contacten tot stand bracht met orthodoxe geestelijken.

Zijn zoon Yves  werd in 2003 door de Patriarch van Constantinopel benoemd tot hulpbisschop van de toenmalige Metropoliet Panteleimon.  Bij diens afscheid in  2013 werd hij onder de naam Athenagoras van België Metropoliet Aartsbisschop van de orthodoxe kerk in België, en zijn zoon Bernard en schoonzoon Dominique Verbeke, zijn eveneens priester van de orthodoxe kerk (Brugge en Gent)

Publicaties

  • De sterkte van Gods aanwezigheid. Wijsheid uit de orthodoxe spiritualiteit" (2001), Uitg. Averbode, 215p.
  • Een open venster op de Orthodoxe Kerk" (2005), Uitg. Averbode, 285p.

 

Begrafenis op zaterdag 14 mei om 11 uur in de St.Elisabethkerk, Sophie van Akenstraat te Gent

Vooraf wordt in de orthodoxe kerk, Sophie van Akenstraat een goddelijke liturgie gecelebreerd

 

Christus Verrezen uit de doden,

door Zijn dood overwon Hij de dood

en schenkt terug het leven aan hen in het graf

 

Eeuwige gedachtenis

15:54 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

01-10-14

metropoliet athenagoras

athenagoras.jpg

08:38 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

12-09-14

chaldees-katholieke aartsbisschop van Mosoel

Onderwerp: chaldees-katholieke aartsbisschop van Mosoel

 

Boodschap van bisschop Mgr Amel Nona (nu in ballingschap in Erbil) :

 

Ons lijden is de voorbode van wat jullie, europese en westerse christenen te wachten staat in de nabije toekomst.

Ik verloor mijn diocees aan islamitische radicalen die ons deden kiezen tussen bekering of dood. Probeer ons aub te verstaan,  klinkt het haast smekend.

Jullie liberale en democratische beginselen zijn hier niets waard. Jullie moeten eens opnieuw onder ogen zien wat er in het midden-oosten van ons is geworden, omdat jullie in jullie landen een steeds groter aantal moslims hebben verwelkomd. Ook jullie zijn in gevaar. Jullie moeten zware en moedige beslissingen nemen, zelfs als die botsen met jullie principes. Jullie denken dat alle mensen gelijk zijn, maar dat is niet waar : de islam zegt nièt dat alle mensen gelijk zijn. Jullie waarden zijn niet hun waarden. Als jullie dat niet gauw genoeg gaan inzien worden jullie de slachtoffers van de vijand die jullie zelf verwelkomd hebben in jullie huis...

 

bron : Rorate Caeli

10:12 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

11-09-14

PATRIARCH FILARET: 'POETIN LIJKT BEZETEN DOOR SATAN'

PATRIARCH FILARET: 'POETIN LIJKT BEZETEN DOOR SATAN'

BRUSSEL (KerkNet/La Vie/RISU) - De Oekraïens-orthodoxe patriarch Filaret beschuldigt de Russische president Poetin ervan dat hij door Satan bezeten is en een bloedbad aanmoedigt in het oosten van Oekraïne. Volgens de patriarch is het intussen voor iedereen duidelijk dat Poetin een leugenaar is, omdat hij over een intern conflict blijft spreken terwijl hij huurlingen naar Oekraïne stuurt en blijft ontkennen dat hij betrokken is bij het conflict. "De Oekraïense bevolking heeft Vladimir Poetin en zijn medestanders al meermaals opgeroepen om opnieuw redelijk te worden, niet langer dood en vernieling te zaaien en berouw te hebben. Maar het lijkt alsof hij doof is, omdat hij zoals Judas Iskariot door de duivel bezeten lijkt." Toch heeft hij ook bemoedigende woorden voor de president, "omdat het nog niet te laat is om berouw te hebben". De brief werd in het Engels en het Russisch gepubliceerd op de website van het patriarchaat van Kiev.
Patriarch Filaret stuurde vorige week eveneens een brief naar de oecumenische patriarch Bartholomeüs, in antwoord op de brief van het patriarchaat van Moskou aan het oecumenische patriarchaat. Daarin verwerpt hij de beschuldigingen van Moskou en geeft hij ook een overzicht van enkele recente gebeurtenissen in Oost-Oekraïne. Waarnemers achten het weinig waarschijnlijk dat het oecumenische patriarchaat zich zal uitspreken over het conflict in Oost-Oekraïne, omdat dit de toch al kwetsbare oecumenische relaties met de andere orthodoxe Kerken ernstig kan verstoren.

(Kerknet)

NB. Patriarch Filaret van het patriarchaat van Kiev, is een niet canonisch erkende tak van de orthodoxie. Desnietemin is het de tweede grootste Orthodoxe Kerk van Ukraine, bijna even groot als het patriarchaat van Moscou.

Indien je meer wenst te weten hierover : http://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFens-orthodoxe_Ker...

09:13 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

20-08-14

patriarch Kirill

 

Kyrill: 'Oekraïense katholieken willen orthodoxie uitroeien' door  KN/CWN

 

Het hoofd van de Russisch-orthodoxe Kerk heeft de Oekraïens-katholieke Kerk ervan beschuldigd de orthodoxe Kerk in het land te willen vernietigen.

Dat schrijft patriarch Kyrill in een brief aan de oecumenisch patriarch van Constantinopel, Bartholomaios I, meldt het onafhankelijke Russische persbureau Interfax.

'Haat gepredikt'

"Al sinds het afgelopen najaar, toen de huidige politieke crisis in Oekraïne net begon, hebben vertegenwoordigers van de Oekraïens-katholieke Kerk en de schismatieke gemeenschappen, die op het Maidanplein in Kiev verschenen, openlijk haat gepredikt tegen de orthodoxe Kerk, gedreigd orthodoxe heiligdommen te bezetten en de orthodoxie op Oekraïens grondgebied uit te roeien", schrijft Kyrill.

De patriarch van Moskou gaat zover te beweren dat de "uniaten en andere scheurmakers" gewapenderhand de "geestelijken van de canonieke Oekraïens-orthodoxe Kerk in het oosten van het land hebben aangevallen."

'Kwalijk' De Oekraïense Grieks-katholieke Kerk heeft in een officiële verklaring de "ondraaglijke" beschuldigingen van Kyrill scherp van de hand gewezen als een "kwalijke poging" het "legitieme streven van het Oekraïense volk naar vrede en onafhankelijkheid" als religieus conflict af te schilderen. Dat brengt "nieuwe spanningen en verdriet' teweeg in de Oekraïense samenleving, aldus de verklaring. "Oekraïne heeft nu van zijn geestelijken geen geweldsprovocatie nodig, maar het bouwen aan vrede."

 

10:11 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende