09-02-07

GEBED

Christus Pantokrator

ikoon3_600dpi

Gebed van de laatste staretsen van het Optina klooster

  

 

 

Heer, geef dat ik zonder vrees en rustig alles tegemoet mag gaan wat

deze dag mij brengen zal. Maak dat ik mij geheel kan overgeven aan Uw heilige wil.

Onderricht en steun mij in alles, op ieder uur van de dag.

Wat ik ook voor berichten in de loop van deze dag mag horen, leer mij ze met een rustig hart te aanvaarden, in het vaste geloof dat er niets buiten Uw wil gebeurt.

Richt mijn gedachten en gevoelens in al mijn woorden, in al mijn daden.

Laat mij in alle onvoorziene omstandigheden niet vergeten, dat ons alles wordt gezonden door U.

Leer mij eerlijk en verstandig te handelen met ieder lid van mijn gezin,

zonder iemand te kwetsen, in verwarring te brengen of te verbitteren.

Heer, geef mij de kracht de vermoeienissen van de komende dag te dragen en alles wat er ook mag gebeuren.

Bestuur mijn wil, en leer mij steeds de geest van bekering te hebben, te bidden, te geloven, te dulden en te vergeven, en allen te danken en lief te hebben.

 

Amen.

De commentaren zijn gesloten.