21-11-08

Zegen voor een kerkwijding

 

BEZINNING

Een oosterse Liturgie  
Zegen voor een kerkwijding

Moge de innerlijke tempel even mooi zijn als de tempel van stenen      Wanneer er drie in uw naam verenigd zijn (Mt 18,20) vormen ze al een kerk. Bewaar de duizenden die hier verzameld zijn: hun harten hadden al een heiligdom voorbereid voordat onze handen deze tempel tot glorie van uw naam bouwden. Dat de innerlijke tempel even mooi mag zijn als de stenen tempel. Kom in de een zowel als in de ander wonen; onze harten zijn als stenen die gemerkt zijn met uw naam.

      De alomtegenwoordigheid van God zou gemakkelijk een verblijfplaats voor zichzelf op kunnen richten, evenals Hij met een gebaar het bestaan aan het universum heeft gegeven. Maar God heeft de mens gebouwd opdat de mens verblijfplaatsen voor Hem kan bouwen. Gezegend is zijn Genadigheid, die ons zo lief heeft gehad! Hij is oneindig; wij zijn beperkt. Hij maakt de wereld voor ons; wij maken voor Hem een huis. Het is bewonderenswaardig dat de mens een verblijfplaats kan bouwen voor de Almachtige die overal aanwezig is en aan wie niets kan ontsnappen.

      Hij woont midden onder ons met tederheid; Hij trekt ons naar zich toe met banden van liefde; Hij blijft onder ons en roept ons opdat we de weg van de hemel zullen nemen, om bij Hem te komen wonen. Hij heeft zijn verblijf verlaten en heeft de kerk gekozen opdat wij onze verblijfplaats zouden verlaten en voor het paradijs zouden kiezen. God heeft onder de mensen gewoond opdat de mensen God ontmoeten.

Bron : DAGELIJKS EVANGELIE

De commentaren zijn gesloten.