08-12-08

Efraïm de syriër : Ontvangen zonder erfzonde...........bezinning van de week

H. Ephraïm (ca 306-373), diaken in Syrië, Kerkleraar  

efraim de Syrier28

 

HYMNE TOT DE MOEDER GODS

moeder Gods van het teken 13


Zoon van God, geef mij uw wonderbaarlijke Gave, opdat ik de geweldige schoonheid van uw geliefde moeder vieren zal. De Maagd heeft haar Zoon gebaard door haar maagdelijkheid te bewaren, zij heeft Hem, die de naties voedt, gezoogd. In haar ongeschonden schoot heeft ze Degene gedragen die het universum in zijn hand draagt. Ze is Maagd en zij is moeder, wat is ze niet vanaf die tijd? Ze is heilig van lichaam, mooi van ziel, puur van geest, oprecht van inzicht, volmaakt van gevoel, kuis en trouw, zuiver van hart en vervuld met elke deugd.

      Dat alle maagdelijke harten zich verheugen over Maria, aangezien uit haar Degene geboren is, die de mensheid uit hun verschrikkelijke slavernij heeft verlost. Dat de oude Adam die gewond werd door de slang, zich over Maria verheugt. Maria heeft aan Adam nageslacht gegeven die hem de gelegenheid geeft om de vervloekte slang te vertrappen en die hem geneest van zijn dodelijke wond (Gn 3,15). Dat de priesters zich verheugen over de gezegende Maagd; zij heeft de Hogepriester op de wereld gezet, die zichzelf tot slachtoffer heeft gemaakt, en een einde heeft gemaakt aan de slachtoffers van het oude verbond... Dat alle profeten zich over Maria verheugen, omdat in haar alle profetieën vervuld zijn, al hun profetieën zich hebben gerealiseerd en hun voorspellingen zijn uitgekomen. Dat alle patriarchen zich verheugen over Maria, want zij heeft de zegen ontvangen die hen beloofd was. Zij heeft hen door haar Zoon volmaakt gemaakt...

      Maria is de nieuwe levensboom die, in plaats van de bittere vrucht die Eva plukte, een zeer zoete vrucht aan de mensen geeft, waarmee de gehele wereld zich voedt.

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org


 

De commentaren zijn gesloten.