09-12-08

Overweging : De wil van de Vader..is dat géén van deze kleinen verloren gaat

H. Silouan (1866-1938), orthodox monnik
Geschriften

 silouan de athoniet58741
  Heilige Silouan de Athoniet"De wil van uw Vader... is dat géén van deze kleinen verloren gaat."      Als de mensen wisten wat de liefde van de Heer is, zouden ze massaal naar Christus stromen en zou Hij hen allen verwarmen met Zijn genade. Zijn barmhartigheid is onuitsprekelijk. De ziel vergeet de aarde door de liefde van God. De Heer heeft de berouwvolle zondaar zeer lief en liefhebbend drukt Hij hem tegen zijn borst: "Waar was je, Mijn kind? Ik wacht al lang op je" (Lc 15,20). De Heer roept alle mensen tot Zich door de stem van het Evangelie en zijn stem weerklinkt over de gehele aarde.

      "Komt tot Mij, gij alleen die belast zijt en Ik zal u rust geven. Komt en drinkt van het levendmakende water (naar Mt 11,28)  Komt en verneemt dat Ik u liefheb (Joh 7,37). Als Ik u niet liefhad, zou Ik u niet roepen. Ik kan het niet verdragen dat er ook maar één van mijn schapen verloren zou gaan. Zelfs voor één enkel schaap gaat de Herder naar de bergen en zoekt het overal. Komt tot Mij, Mijn schapen. Ik heb u geschapen en Ik heb u lief. Mijn liefde voor u heeft Mij naar de aarde gebracht en Ik heb alles geduld omwille van uw verlossing. Ik wil dat u Mijn liefde leert kennen en dat u evenals de apostelen op de berg Thabor zult zeggen: "Heer, het is goed voor ons om met U te zijn" (Mc 7,5)...

      U hebt de zielen van de heiligen tot U aangetrokken, Heer, en zij stromen naar U als stille rivieren. De geest van de heiligen heeft zich vastgehecht aan U, Heer, en hij strekt zich uit naar U, ons Licht en onze vreugde. De harten van uw heiligen zijn bevestigd in Uw liefde, Heer, en zij kunnen U geen ogenblik vergeten, zelfs niet in hun slaap, want de genade van de Heilige Geest is zoet.

(vert. Zr. Elisabeth Koning, uitgeverij Axios)

 

 

Kinderen en Jezus

 

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

 

De commentaren zijn gesloten.