18-12-08

Bezinning van de week : Hij kwam in de wereld om van het Licht te getuigen

H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en Kerkleraar
Overwegingen over het evangelie van Johannes, nr 2, §5-7

"Hij kwam om van het Licht te getuigen"

 

Geboorte jezus 888 (325 x 457)      Hoe is Christus gekomen ? Hij is verschenen als mens. Omdat Hij mens was voor zover dat God in Hem verborgen was, werd een opmerkelijk mens voor Hem uitgestuurd om te laten zien, dat Hij, de Christus, meer dan slechts een mens was... Wie was hij die getuigen moest van het Licht? Een opmerkelijk wezen, die Johannes, een mens met hoge verdienste, van buitengewone genade, van een grote verheffing. Bewonder hem, maar zoals men een berg bewondert: de berg blijft in de duisternis, als het licht deze berg niet omhult: "Die man was het Licht niet". Neem geen berg als het licht; loop jezelf er niet tegen stuk door te proberen om daar redding te vinden.

      En wat moet men vervolgens bewonderen? De berg, maar als berg. Verhef je tot Degene die de berg verlicht, die gereed is om als eerste de stralen van de zon te ontvangen, om ze vervolgens door te sturen naar jouw ogen... Van onze ogen zegt men ook dat het lichten zijn; en toch als men 's nachts de lamp niet aandoet, of als de zon niet opkomt gedurende de dag, dan openen onze ogen zich tevergeefs. Johannes zelf was in de duisternis, voordat hij verlicht werd; hij werd pas licht door die verlichting. Als hij de stralen van het Licht niet had ontvangen, zou hij net als de anderen in de duisternis zijn gebleven...

      En waar is het Licht zelf? "Het ware Licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam"? (Joh 1,7). Als Hij elke mens verlicht, verlicht Hij ook Johannes, door wie Hij zich wilde openbaren... Hij kwam voor de gebrekkige inzichten, voor de gewonde harten, voor de zielen met zieke ogen..., van de mensen die niet in staat waren om Hem direct te zien. Hij heeft Johannes met zijn stralen bedekt. Door te verkondigen werd hij zelf verlicht, heeft Johannes Degene die verlicht, Degene die verheldert, Degene die de bron van alles is, laten kennen.

 Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

 

De commentaren zijn gesloten.