17-02-09

Hiëronimus : Commentaar op het evangelie van Marcus, 2

H. Hiëronymus (347-420), priester en vertaler van de Bijbel, Kerkleraar

Commentaar op het evangelie van Marcus, 2 ; PLS 2, 125v

 genezing lamme

 "Jezus nam haar bij de hand, en richtte haar op"

"Jezus trad nader, vatte haar bij de hand, en richtte haar op". Deze zieke kon immers niet zelf opstaan; ze was bedlegerig en kon niet voor Jezus gaan staan. Maar de barmhartige geneesheer ging zelf naar het bed toe. Degene die het zieke schaap op zijn schouders had gedragen (Lc 15,5) trad nu nader tot dit bed... Hij komt steeds dichterbij om nog beter te kunnen genezen. Let op hetgeen hier geschreven werd ..."Je had me vast tegemoet moeten komen, je had me moeten ontvangen op de drempel van je huis; maar dan zou je genezing niet zozeer het resultaat zijn van mijn barmhartigheid alswel van jouw wil. Omdat een zo hoge koorts je velt en je belet om op te staan, kom Ik zelf".

 "En Hij richtte haar op". Aangezien ze zelf niet op kon staan, richt de Heer haar op. "Hij vatte haar bij de hand, en richtte haar op". Toen Petrus midden op zee in gevaar was, op het moment dat hij zou gaan verdrinken, greep Hij hem ook bij de hand en Hij richtte hem op... Wat een mooi teken van vriendschap en affectie voor deze zieke! Hij richtte haar op, door haar bij de hand vast te houden; zijn hand geneest de hand van de zieke. Hij pakte die hand vast zoals een geneesheer dat zou doen, neemt de pols en kijkt hoe hoog de koorts is, Hijzelf is tegelijkertijd de geneesheer en het geneesmiddel. Jezus raakte haar aan en de koorts verdween.

  Laten wij ook wensen dat Hij onze hand aanraakt opdat zo onze handelingen gereinigd worden. Dat Hij ons huis binnenkomt: laten we eindelijk uit ons bed opstaan, laten we niet blijven liggen. Jezus bevindt zich aan ons bed en wij blijven liggen? Kom op, sta op!..."Hij, Die gij niet kent, staat midden onder u" (Joh 1,26); "Het Koninkrijk van God ligt binnen uw bereik" (Lc 17,21). Laten we geloof hebben en we zullen Jezus bij ons aanwezig zien.

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.