02-03-09

Begin van de vastentijd - tijd van inkeer

BEGIN VAN DE VASTENTIJD - TIJD VAN INKEER

crucifix

De lente van de vasten is aangebroken

Het licht van het berouw......

Met vreugde willen wij de boodschap

Van het vasten ontvangen !

Want als onze stamvader, Adam, had gevast

zouden wij niet uit het paradijs

Zijn verstoten.....

 

De Vasten is een tijd van blijdschap !

Vol stralende zuiverheid en zuivere liefde,

Doordrongen van gebed en goede daden,

Laat ons met vreugde zingen...

Apostich toon 3

 

Slechts één ding hopend, schouwend het ene,

Hebt gij, o lijdende martelaren,

In de dood de weg naar het leven gevonden....

Gekleed in de wapenrusting van het geloof

Gewapend met het teken van het Kruis,

Waart gij waardige soldaten van Christus.

Moedig hebt gij foltering verdragen

Het bedrog van de duivel vernietigend.

Overwinnaars zijt gij,

Waardig de kroon te ontvangen.

Smeek God onze zielen te redden....

Gedurende de veertig dagen zijn het onophoudelijk Christus' Kruis, zij Verrijzenis en de stralende vreugde van Pasen, die de achtergrond vormen van alle vastenhymnen. Voortdurend worden we erop gewezen dat, hoe smal en moeilijk de weg ook is, die weg uiteindelijk leidt tot de tafel van Christus en Zijn Koninkrijk. De verwachting van, en het vooruitlopen op de paasvreugde, doordringen de hele vastentijd en dat is de eigenlijke drijfveer voor het volhouden van de zware inspanning die de Vasten is.

'Laten wij  met het Goddelijke Pascha

In ons hart.....

De Duivel blijven overwinnen

Door vasten.....

 

Dan zullen wij deelhebben

Aan het Goddelijke Pascha van Christus !

 

 

De commentaren zijn gesloten.