03-03-09

Leo De Grote : Dat hij zijn kruis opneemt, en Mij volgt

H. Leo de Grote (? - ca 461), paus en Kerkleraar

8e homilie over het Lijden

Leo de grote

"Dat hij zijn kruis opneemt, en Mij volgt"

   De Heer wordt overgeleverd aan hen die Hem haten. Om zijn koninklijke waardigheid te beledigen, verplicht men Hem om zelf het instrument van zijn foltering te dragen. Zo vervulde het orakel van de profeet Jesaja zich: "De heerschappij rust op zijn schouders"(Jes 9,5). Door zo het houten kruis op zich te nemen, was dat hout wat Hij om ging vormen tot scepter van zijn kracht, in de ogen van de ongelovigen een onderwerp van spot, maar voor de gelovigen een verbazingwekkend mysterie. De glorieuze overwinnaar van de duivel, de machtige tegenstander van de kwade krachten, toonde op zijn schouders, met een onoverwinnelijk geduld, de trofee van zijn overwinning, het teken van heil, om door alle volken bewonderd te worden. En over wat Hij door dit gebaar toont, zou men kunnen zeggen, dat Hij allen die Hem na zullen volgen, wilde bekrachtigen, allen tot wie Hij zegt: "Degene die zijn kruis niet opneemt en Me navolgt, is Mij niet waardig" (Mt 10,38).

   Aangezien het volk met Jezus naar de folterplaats ging, zal men een zekere Simon van Cyrene ontmoeten, en men zal het kruishout van de schouders van de Heer op zijn schouders leggen. Dat gebaar was een voorafbeelding van het geloof van de naties, voor wie het kruis van Christus, niet een beproeving, maar een glorie moest worden.

 Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.