04-03-09

Sint Afraat : Is dit niet het vasten dat ik verkies ....

Sint Afraat ( ?- rond 345), monnik en bisschop nabij Mossoel

Overwegingen 3, over het vasten

 

 

cross2

 

 

"Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der onrechtvaardigheid los te maken?" (Jes 58,6)

 

  De Ninevieten hebben gevast op een zuivere wijze toen Jonas hun de bekering predikte... Zo staat het geschreven: "En God zag wat zij deden; Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen. En God kwam terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. Hij bracht het niet ten uitvoer" (Jon 3,10). Men zegt niet: "Hij zag dat ze vastten op water en brood, in zak en as", maar: "Dat ze terugkomen van hun slechte  wegen en slechte daden". Want de koning van Ninive sprak en zei: "Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet"  (v.8). Het was een zuiver vasten en het werd aanvaard...

  Want mijn vrienden, als men vast, is het beste altijd de onthouding van slechtheid. Dit is beter dan vasten met brood en water, beter dan "dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof?", zoals Jesaja zegt (58,5). Wanneer de mens immers gaat leven op water en brood of welke voeding dan ook, wanneer hij zich bedekt met zak en as en zich neerbuigt, dan is hij geliefd en mooi in de ogen van God en aanvaard. Maar wat God het meest behaagt is : "Het losmaken van de boeien der onrechtvaardigheid en breken met de banden van het bedrog" (Jes 58,6). Opdat dan voor deze mens "zijn licht doorbreekt als de dageraad. Zijn gerechtigheid gaat voor hem uit. Hij zal zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt" (v.8-11). Hij zal niet meer op de schijnheiligen lijken "want zij zetten dan een somber gezicht, zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn (Mt 6,16).

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.