26-03-09

Chrysostomos Johannes : "Want als u Mozes had geloofd, dan zou u ook in Mij geloven; want over Mij heeft hij geschreven"


 H. Johannes Chrysostomos (ca 345-407), priester te Antiochië daarna bisschop van Constantinopel, Kerkleraar

Chrysostomos modern onbekend

2e Sermon over Genesis

"Want als u Mozes had geloofd, dan zou u ook in Mij geloven; want over Mij heeft hij geschreven"

    In de begintijd sprak de Heer, die de mens had geschapen, zelf tegen de mens op zo'n wijze dat hij Hem kon horen. Zo sprak Hij ook met Adam... , en later met Noach en Abraham. En zelfs toen de mensheid zich in de afgrond van de zonde stortte, heeft God niet zijn gehele relatie met hem verbroken, zelfs als het noodzakelijkerwijze met minder familiariteit was, omdat ze zich onwaardig hadden gemaakt. Hij heeft erin toegestemd om met hen nieuwe banden van welwillendheid te sluiten, maar door brieven, zoals we dat ook doen met een afwezige vriend; op die wijze kon Hij zich ook, in zijn goedheid, weer verbinden met de gehele mensheid. Mozes is de drager van die brieven die God ons stuurt.

   Laten we die brieven openen; wat zijn de eerste woorden? "In den beginnen schiep God de hemel en de aarde." Hoe wonderbaarlijk!... Mozes is eeuwen daarna op de wereld gekomen en werd werkelijk geïnspireerd vanuit boven, om ons de wonderen die God heeft gedaan bij de schepping van de wereld te vertellen... Lijkt hij ons niet duidelijk te zeggen: "Wat ik u ga openbaren,  heb ik van de mensen geleerd? Helemaal niet, maar alleen van de Schepper, die de wonderen gedaan heeft. Hij stuurt mij de taal om het  u te leren. Van dat ogenblik af, smeek ik u om alle gemopper van het menselijk geredeneer de stilte op te leggen. Luister niet naar dit relaas alsof het slechts de woorden van Mozes waren; het is God zelf die tot ons spreekt; Mozes was slechts zijn vertolker.

   Broeders en zusters, laten we dus het Woord van God ontvangen met een dankbaar en nederig hart... Want het is God die alles geschapen heeft, Hij bereidt alles voor en beschikt erover met wijsheid... Hij leidt de mens door hetgeen zichtbaar is in de kennis van de Schepper van het universum. Hij leert de mens om de hoogste Arbeider in zijn werken te herkennen zodat de mens zijn Schepper weet te aanbidden

 Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

 

De commentaren zijn gesloten.