02-04-09

Efrem de Syriër : Abraham heeft mijn dag gezien en van vreugde gejubeld

H. Efraïm (ca. 306-373), diaken in Syrië, Kerkleraar
Over Abraham en Izaak


Efraim de syrier222

"Abraham heeft mijn dag gezien en van vreugde gejubeld"


      Omwille van hun leeftijd waren Abraham en Sarah niet meer in staat om leven te geven; in hun beider lichamen was de jeugd uitgedoofd, maar hun hoop op God bleef levend; dat verzwakte niet, het was onverwoestbaar.

      Daarom verwekte Abraham, tegen elke hoop in, Izaak, die vervuld was met de Heer. Het was immers niet natuurlijk dat de reeds dode schoot van Sarah Izaak kon ontvangen en dat ze hem met haar melk voedde; dat was het eveneens toen de Maagd Maria, zonder een man te bekennen, de Heer van de wereld ontving, en het ter wereld bracht zonder haar ongeschonden toestand  te verliezen... Voor de tent zegt de engel tegen de patriarch: "Volgend jaar rond deze tijd, zal Sarah een zoon hebben" (Gn 18,14). De engel zei ook tegen Maria: "U zijt vol van genade en zult een zoon baren" (Lc 1,28.31). Sarah lachte toen ze aan haar steriliteit door haar leeftijd dacht (v.12); zonder het woord te geloven, riep ze: "Hoe kunnen Abraham en ik een kind krijgen? Wij zijn beiden te oud!" Maria dacht aan haar maagdelijkheid die ze wilde behouden, ze aarzelde en zei: "Hoe zal dat gebeuren, aangezien ik geen man beken?" (Lc 1,34) De belofte was zeker tegen de natuur in, maar Degene die, tegen alle hoop in, Izaak aan Sarah heeft gegeven, is werkelijk zelf geboren, in het vlees, uit de Maagd Maria.

      Toen Izaak de dag zag volgens het woord des Heren, waren Sarah en Abraham vol met vreugde. Toen Jezus op de wereld kwam, volgens de aankondiging van Gabriël, waren Maria en Jozef vol met blijdschap... "Wie zou tegen Abraham gezegd hebben dat Sarah op haar oude dag een zoon zou voeden?" riep de steriele vrouw uit. "Wie zou tegen de wereld gezegd hebben dat ik als maagd een kind zou voeden met melk?", riep Maria uit. De oorzaak dat Sarah begon te lachen, is immers niet Izaak, maar Degene die uit Maria werd geboren; en zoals Johannes de Doper zijn vreugde liet blijken door op te springen in de schoot van zijn moeder, toonde Sarah haar blijdschap door te lachen.

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.