12-04-09

Grote Maandag van de Goede week

GOEDE WEEK

Maandag

Holy monday stichera in English

Vandaag verneemt Christus

dat Lazarus ziek is

als Hij rondtrekt aan de overzijde van de Jordaan......

Prokimen :

Moge de Heer u zegenen uit Sion.

Zalig allen die de Heer vrezen, die wandelen op Zijn wegen.

Wij zegenen u in de Naam des Heren.

Op mijn rug hebben de zondaars met hamers geslagen, steeds langer duurde hun slechtheid (Psalm 128.)

Evangelielezing van Grote maandag : Mt.24,3-12 :

De komst van de Mensenzoon
     [3] Toen* Hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen Hem vragen – ze waren onder elkaar – ‘Zeg ons wanneer* dat zal gebeuren en wat het teken is van uw komst en van de voleinding van de wereld?’ [4] Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. [5] Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: “Ik ben de Messias*”, en zo veel mensen op een dwaalspoor brengen. [6] Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten. Let op en laat je niet bang maken. Want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet. [7] Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen op verscheidene plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn. [8] Dat is allemaal het begin van de weeën. [9] Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. [10] Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten. [11] Er zullen veel valse profeten opstaan, die veel mensen op een dwaalspoor brengen. [12] Met het toenemen van het onrecht zal de liefde van velen verkoelen.

De commentaren zijn gesloten.