18-04-09

Orthodox Pasen : Christus is Verrezen, Hij is waarlijk Verrezen !

 

Aan alle Orthodoxe medegelovigen wensen wij een

Zalig en Gezegend PAASFEEST

 

      

Gezongen door : Irene Papas/Muziek : Vangelis

 

 

Christus is Verrezen, Hij is waarlijk Verrezen !

Lezingen van de Goddelijke Liturgie van Pasen

Handelingen 1,1-8:

Jezus' laatste opdracht en hemelvaart
[1] Mijn * eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin [2] tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven. [3] Aan hen heeft Hij veertig* dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. [4] Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart: 'Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord; [5] immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.' [6] Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag: 'Heer, herstelt* U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?' [7] Maar Hij zei tegen hen: 'Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld; [8] maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.'

Evangelie :

Johannes, 1,1-17

Hoofdstuk 1
[1] In* het begin was het woord*, en het woord was bij God, en het woord was God. [2] Het was in het begin bij God. [3] Alles* is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, [4] had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen. [5] Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.
     [
6] Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. [7] Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. [8] Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
     [
9] Het* ware licht was er, dat elke mens verlicht en dat in de wereld* moest komen. [10] Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan, en die wereld heeft Hem niet erkend. [11] In zijn eigen* huis is Hij gekomen, en zijn eigen* mensen hebben Hem niet opgenomen. [12] Aan diegenen die Hem toch opnamen, heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God: aan hen die geloven* in zijn naam. [13] Niet langs de weg van het bloed, niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven, maar uit God zijn ze geboren.
     [
14] Ja, het woord* is vlees geworden! Hij* is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren* Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
     [
15] Van Hem legt Johannes getuigenis af en zijn verklaring luidt: 'Hem bedoelde ik toen ik zei: "Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al." '
     [
16] Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. [17] wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.

 

CHRISTUS IS OPGESTAAN

In alle vroegte
raakt God de aarde aan
en zingt de groeve:
nu is de dood herroepen,
Christus is opgestaan!

 O Gij bevrijder,
legt Gij uw windsels af
de specerijen
de geur van dood en lijden
de zwaarte van het graf
 

Verheug u, halleluja.
De Heer is waarlijk opgestaan,
met majesteit en jubel
verrezen. Amen amen

Gij maakt als eerste
een graf tot bruidsvertrek
het licht is weerbaar,
de dood niet onomkeerbaar:
Gods Zoon is opgewekt.

Met glans en glorie
getooid met morgenlicht
de Mens herboren,
nu gaan wij niet verloren.
God heeft ons opgericht.

 Verheug u, halleluja.
De Heer is waarlijk opgestaan,
met majesteit en jubel
verrezen. Amen amen.

 Die valt ter aarde
en sterft zoals het graan
zal zegen dragen
een oogst van levensdagen:
Christus is opgestaan

 

 

Verrijzenis 9

 

 

 

Commentaren

Graag zou ik ook het antwoord kennen ( in het Russisch) op " Christus is verrezen."
Dit jaar zal ik in Rusland het paasfeest bijwonen. Bestaat er eventueel een publicatie met de vieringen van de Goede Week? Kan ik die eventueel kopen? Ik ben katholiek, maar de orthodoxie spreekt mij erg aan.

Gepost door: lieve de keersmaecker | 25-03-12

De commentaren zijn gesloten.