21-04-09

Basilios : Opdat ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven zou hebben

Sint Basilius (ca. 330-379), monnik en bisschop van Caesarea in Cappadocïe, Kerkleraar

Overweging over de Heilige Geest, 14

 Basilios de Grote 2221

 

"Opdat ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven zou hebben"

   Het beeld is een manier om de dingen die we verwachten te tonen, door de vergelijking. Bijvoorbeeld, Adam is de voorafbeelding van de Adam die moest komen (1 Kor 15,45) en de rots [in de woestijn tijdens de Uittocht] is op figuratieve wijze de Christus; het water dat van de rots stroomde is voorafbeelding van de levengevende kracht van het Woord (Ex 17,6; 1Kor 10,4), want Hij heeft gezegd: "Als iemand dorst heeft, dat hij tot Mij komt en drinkt" (Joh 7,37). Het manna is de voorafbeelding van "het levende brood dat uit de hemel is neergedaald" (Joh 6,51); en de slang die op een stok werd geplaatst is het beeld van de Passie, van onze redding dat op het kruis werd volvoerd, aangezien

 zij die er naar keken gered werden (Nb 21,9). Zo werd ook hetgeen de Schrift zegt over de Israëlieten die uit Egypte vertrokken, verteld als een voorafbeelding van hen die gered zijn door de doop; want de eerstgeborenen van de Israëlieten werden gered... door de genade die toegekend werd aan hen die het teken van het bloed van het Paaslam hadden en dat bloed was een voorafbeelding van Christus...

   Wat betreft de zee en de wolk (Ex 14), in die tijd leidden zij door de bewondering naar het geloof; maar voor de toekomst beelden zij de genade die komen moest uit. "Wie is wijs? Die er de liefde van de Heer in ziet" (Ps 107,43) Hij zal begrijpen dat de zee, die de doop verbeeldde, van de farao scheidde, evenals de doop ons aan de tirannie van de duivel doet ontsnappen. Vroeger heeft de zee de vijand in haar verstikt; nu sterft het vijandschap die ons van God scheidde. Het volk is veilig en gezond uit de zee gekomen; en wij komen uit het water als herboren uit de doden, gered door de genade van Hem die ons geroepen heeft. De wolk was de schaduw van de gave van de Heilige Geest, die onze ledematen verfrist, door het vuur van de begeerte te doven.

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.