11-05-09

Augustinus : de oogst is groot

H.  Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en Kerkleraar  
Overwegingen over het evangelie van Johannes, nr. 15


augustinus 4445

"De oogst is groot"


      Christus werd vervuld met ijver voor zijn werk en Hij bereidde zich voor om arbeiders in te gaan zetten om te oogsten. "Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af." (Joh 4,37-38). Waarom stuurt Hij maaiers, zonder zaaiers te sturen? Waar stuurde Hij de arbeiders om te oogsten naar toe? Daar waar anderen reeds hadden gewerkt. Daar waar de profeten al hadden gepredikt, want zij waren de zaaiers...

      Wie zijn zij die op die wijze gewerkt hebben? Abraham, Izaak en Jakob. Lees de verhalen over hun werk maar: in al hun werken vindt men de profetie van de Christus; zij waren dus de zaaiers. Wat betreft Mozes, de andere patriarchen en alle profeten, wat hebben ze wel niet moeten verdragen in de kou ten tijde dat ze zaaiden? In Juda was de oogst dientengevolge gereed. En men begrijpt dat de oogst rijp was op het moment waarop duizenden mensen hun bezit verkochten en de opbrengst aan de voeten van de apostelen legden en hun schouders ontlastten van de last van deze wereld, door Christus te volgen (Hand 4,35;Ps 82,7). De oogst was werkelijk gerijpt.

      Wat is het resultaat daarvan? Uit die oogst werden enkele granen gehaald en zij hebben het universum bezaaid, en zie hoe een andere oogst opkomt die bestemd is om geplukt te worden aan het einde der tijden. Om die oogst binnen te halen worden niet de apostelen, maar de engelen gestuurd.

De commentaren zijn gesloten.