16-05-09

Augustinus : U bent niet van de wereld, want Ik heb u uit de wereld uitverkoren

H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en Kerkleraar
Sermon 334 voor de heilige martelaren, §1


augustinus 247

"U bent niet van de wereld, want Ik heb u uit de wereld uitverkoren"


      Alle goede en trouwe gelovigen, maar vooral de verheerlijkte martelaars kunnen zeggen : "Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?" (Rm 8,31). De wereld moppert over  hen, de volkeren bereiden ijdele plannen tegen hen, de koningen stellen zich in slagorde op (Ps 2,1). Men vond nieuwe martelingen uit en bedacht ongelooflijke folteringen tegen hen. Men overlaadde hen met vernederingen en met leugenachtige beschuldigingen, men sloot hen op in onmenselijke cellen, men bewerkte hun vlees met ijzeren nagels, men slachtte hen af met zwaarden, men stelde hen bloot aan wilde dieren, men leverde hen over aan vlammen, en deze martelaren van Christus riepen uit: "Als God voor ons is, wie is dan tegen ons?"

      De gehele wereld is tegen u en u zegt: "Wie is tegen ons?" Maar de martelaren antwoorden ons: "Wat is de gehele wereld voor ons, als wij sterven voor Hem die de wereld heeft gemaakt?" Dat de martelaren dat blijven zeggen en dat wij dat horen en met hen zeggen: "Als God voor ons is, wie is dan tegen ons?" Zij kunnen in woede ontsteken, ons beledigen, ons onterecht beschuldigen, ons belasteren; ze kunnen niet alleen doden, maar ook martelen. Wat zullen de martelaren doen? Zij zullen antwoorden: "God komt mij te hulp, de Heer ondersteunt mijn ziel" (Ps 54,6)... Welnu als God de ziel ondersteunt, wat in de wereld kan me dan schaden?... Hij zal mijn lichaam herstellen..."Al uw haren zijn geteld" (Lc 12,7)... Laten we dus met geloof en met hoop en met een hart dat brandt van liefde, zeggen: "Als God voor ons is, wie is dan tegen ons?"

De commentaren zijn gesloten.