07-06-09

Ireneüs van Lyon : Doopt ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest

H. Ireneus van Lyon (ca130-ca 208), bisschop, theoloog en martelaar
Betuiging van de apostolische prediking 6-8


Ireneüs 222

 

"Doopt ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest"

   Zie hier de regel van ons geloof, zie hier wat ons fundament is, zie hier wat kracht geeft aan ons gedrag. Ten eerste: God de Vader, ongeschapen, onbeperkt, onzichtbaar; Eén God, Schepper van het universum; dat is het eerste punt van ons geloof. Ten tweede: het Woord van God, Zoon van God, Jezus Christus, onze Heer; Hij werd aan de profeten geopenbaard voor hun profetieën en naar het plan van de Vader; door Zijn tussenkomst is alles gedaan; op het einde der tijden, om alle dingen terug te brengen, heeft Hij het gewaagd om mens onder de mensen te worden, zichtbaar, tastbaar, om zo de dood te vernietigen, het leven te laten verschijnen en de verzoening tussen God en mens te bewerkstelligen. En ten derde: de Heilige Geest; door Hem hebben de profeten geprofeteerd, hebben onze vaderen de dingen van God geleerd en waren de rechtvaardigen gidsen op de weg van de rechtvaardigheid; op het eind der tijden werd de Heilige Geest  op een nieuwe wijze over de mensen verspreid, om ze voor God te vernieuwen over de gehele aarde.

      Daarom is onze nieuwe geboorte door de doop onder het teken van deze Drie artikelen geplaatst. God de Vader geeft het ons met het oog op onze nieuwe geboorte in zijn Zoon door de heilige Geest. Want zij die de Heilige Geest in zich dragen, worden naar het Woord geleid, welke de Zoon is, en de Zoon leidt ze naar de Vader, en de Vader verleent ons de onsterfelijkheid. Zonder de Heilige Geest is het onmogelijk om het Woord van God te zien, en zonder de Zoon kan men niet bij de Vader komen. Want de kennis van de Vader is de Zoon, en de kennis van de Zoon komt door de Heilige Geest, en de Zoon geeft de Geest volgens de wil van de Vader.

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.