05-07-09

Simeon de nieuwe theoloog : Vandaag in Jezus geloven

H. Simeon de Nieuwe Theoloog (ca.949-1022), orthodox monnik
Catechese, 29; SC 113, 164-169Simeon de neuwe theoloog + basilios

Simeon de nieuwe theoloog en Basilios

Vandaag de dag in Jezus geloven


      Velen blijven maar zeggen : "Als wij in de tijd van de apostelen geleefd zouden hebben en als we waardig bevonden waren om Christus te zien zoals zij Hem zagen, dan zouden wij ook heilig geworden zijn evenals zij zijn." Ze weten niet dat Hij dezelfde is die, nu zoals toen, spreekt in heel het universum... De huidige situatie is zeker niet dezelfde als die van toen, maar het is de huidige situatie, van nu die veel gelukkiger is. Ze leidt ons gemakkelijker tot een dieper geloof en een diepere overtuiging dan het feit Hem toen lichamelijk gezien en gehoord te hebben.

      Toen was het immers een mens die verscheen, een nederige man; maar nu wordt ons een ware God gepredikt. Toen bezocht Hij regelmatig lichamelijk de tollenaars en de zondaars en at met hen; maar nu is Hij gezeten aan de rechterkant van God de Vader, van Wie Hij nooit op geen enkele wijze gescheiden is geweest... Toen minachtten zelfs onbetekenende mensen Hem door te zeggen: "Is Hij niet de zoon van Maria (Mc 13,15) en van Jozef (Lc 4,22), de timmerman?" (Mt 13,55). Maar nu aanbidden koningen en prinsen Hem als de Zoon van de ware God, en ware God zelf...Toen werd Hij voor een vergankelijk en sterfelijk mens gehouden net als de anderen. Hij kreeg als God, zonder vorm en onzichtbaar, zonder een verandering te ondergaan, vorm in een menselijk lichaam en heeft zich geheel als mens getoond, bood geen andere aanblik dan die van de andere mensen. Hij heeft gegeten, gedronken, geslapen, getranspireerd en is vermoeid geraakt; Hij heeft alles gedaan wat de mensen doen, zonder te zondigen.

      Het is iets groots om te erkennen en te geloven dat een dergelijk mens God was, Degene die de hemel zelf, de aarde en al wat zij bevat, heeft gemaakt... Dus degene die in deze tijd  iedere dag Jezus door de heilige evangeliën de wil van zijn gezegende Vader hoort verkondigen, zonder Hem te gehoorzamen met vrees en beven en zonder de geboden te bewaren, zou Hem toen ook niet aanvaarden en in Hem te geloven.

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.