12-08-09

Eusebius van Caesaria : Het martelaarschap van de apostel Jacobus

Eusebius van Cesarea (rond 265-340), bisschop, theoloog en historicus.
Kerkelijke geschiedenis, II, 3, 9

 

eusebius van Caesarea2 (260 x 357)

 

Het martelaarschap van de apostel Jacobus


      Het was ongetwijfeld dankzij de genade van kracht en hulp uit de hemel dat de leer van het heil als een zonnestraal plotseling de gehele aarde verlichtte. Volgens de goddelijke Schrift weerklonken immers de stemmen van de goddelijke Evangelisten en Apostelen over de gehele aarde; hun woorden bereikten de uiteinden van het universum. En in elke stad, in elk dorp, als in de open lucht vormden zich massaal sterke Kerken met duizenden mensen, gevuld met gelovigen...

      Maar onder de regering van keizer Claudius, begon koning Herodes met het slecht behandelen van enkele leden van de Kerk; zo liet hij Jacobus, de broer van Johannes omkomen door het zwaard (Hand 2,2). Clemens vertelt het volgende verhaal over Jacobus, welke waard is om herinnerd te worden: degene die hem had meegenomen naar de rechtbank was geraakt toen hij zag hoe Jacobus getuigenis aflegde, en hij beleed openlijk dat hij ook christen was. Beiden werden meegenomen naar terechtstelling; en onderweg vroeg hij aan Jacobus om hem te vergeven. Jacobus dacht een ogenblik na en omhelsde hem vervolgens en zei: "De vrede zij met u!" En beiden werden tegelijkertijd onthoofd

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.