20-08-09

Petrus damianus : Vanaf nu, in deze tijd, het honderdvoud ontvangen

H. Petrus Damianus (1007-1072), kluizenaar en vervolgens bisschop, Kerkleraar
Sermon 9 ; PL 144, 549-553


PetrusDamianus_02

"Vanaf nu, in deze tijd, het honderdvoud ontvangen" (Mc 10,30)


      Het is nodig dat we onthecht van onze bezittingen en van onze eigen wil leven, als we Hem willen volgen die "geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen" (Lc 9,58) en die gekomen is "om niet zijn wil te doen, maar de wil van Degene die Hem gezonden had" (Joh 6,38)... Weldra zullen we uit ervaring weten wat de Waarheid beloofde aan wie alles verlaat en Hem navolgt: "Hij zal het honderdvoud ontvangen..., en hij zal het eeuwig leven erven" (Mc 10,30). De gave van het honderdvoud is immers voor ons een troost voor het navolgen, en het bezit van het eeuwig leven zal altijd ons geluk zijn in het hemels vaderland.

       Maar wat is het honderdvoud? Dat zijn eenvoudigweg de vertroostingen van de Heilige Geest die zoet zijn als honing, zijn bezoeken en zijn eerste vruchten. Dat is de getuigenis van ons geweten, dat is het gelukkige en zeer vreugdevolle wachten van de rechtvaardigen, dat is de herinnering aan de overvloedige goedheid van God, dat is ook werkelijk zijn immense tederheid. Zij die de ervaring van deze gaven hebben, hebben het niet meer nodig dat men er met hen over spreekt, en wie kan deze gaven met eenvoudige woorden beschrijven aan degenen die er geen ervaring mee hebben?

Bron : Dagelijks evangelie : Contact-nl@evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.