25-08-09

Dinsdag 8 september : Feest van de geboorte van de Moeder Gods

 

Dinsdag 8 september

FEEST VAN DE GEBOORTE VAN  DE  MOEDER  GODS

 

geboorte van Maria

LEZINGEN :

Die gezindheid moet onder u heersen die ook in Christus Jezus was:

 

Hij die bestond in de gestalte van God
heeft er zich niet aan willen vastklampen
gelijk aan God te zijn.

 

Hij heeft zichzelf ontledigd
en de gestalte van een slaaf aangenomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen

 

heeft Hij zich vernederd;
Hij werd gehoorzaam tot de dood,
de dood aan een kruis.

 

 

Daarom ook heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam
verleend
die boven alle namen staat,

 

opdat in de naam van Jezus
iedere knie zich zou buigen,
in de hemel, op aarde en onder de aarde,

 

en iedere tong zou belijden
tot eer van God, de Vader:
de Heer, dat is Jezus Christus.

 

Evangelie : Lucas 10,38-42, 11,27-28

 

Bij Marta en Maria
     Op hun reis ging Hij een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem. Zij had een zuster die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: 'Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.' De Heer gaf haar ten antwoord: 'Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles  maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.'

Gelukwensen
     Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: 'Gelukkig de schoot die U heeft gedragen, en de borsten waaraan U hebt gezogen.'  'Inderdaad,' zei Hij, 'gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren.'

 

 

 

 

 

Commentaren

Dag Kris

Voor de voorbereiding van het seniorenprogramma 'herfstkleuren' voor de maand september op radio spes was ik op zoek naar informatie over het feest van Maria Geboorte. En zo kwam ik weer eens terecht op jouw blog. Ik heb wat rondgekeken en een mooie invalshoek gevonden, in de Engels-Amerikaanse tekst, vanuit de vreugde die de feestdag van de geboorte van de Moeder Gods ons kan bezorgen.
Mocht je de uitzending eens willen beluisteren, dan kan dit langs internet via www.radiospes.be. Het uitzendschema is gewijzigd. 'Herfstkleuren' wordt uitgezonden elke eerste donderdag om 10u en eerste zaterdag van de maand om 17u (deel 1) en elke tweede donderdag en tweede zaterdag van de maand (deel 2).

Gepost door: Lidwine De Sadeleer | 07-08-13

De commentaren zijn gesloten.