03-11-09

Efraim de Syrier : Zij vulden twaalf korven met de resten die overbleven

Sint Efraïm (ca. 306 - 373), diaken in Syrië, Kerkleraar
Diatesseron, 12, 4-5, 11

Efraïm de Syriër 111

"Zij vulden twaalf korven met de resten die overbleven"


      In een oogwenk heeft de Heer een beetje brood vermeerderd tot een grote hoeveelheid. Wat mensen in tien maanden werk doen, doen zijn tien vingers in een ogenblik... Toch meet Hij dit wonder niet af aan zijn kracht, maar aan de honger van hen die daar aanwezig waren. Als het wonder afgemeten werd aan zijn kracht, dan zou het onmogelijk zijn om het in te schatten; maar afgemeten aan de honger van duizenden mensen, heeft dit wonder tien manden overvol gemaakt. Bij bepaalde handwerklieden is de kracht minder dan het verlangen van de klanten, ze kunnen niet alles doen wat men hen vraagt; de verwerkelijkingen van God, gaan alle verlangens te boven...

      Toen de Israëlieten vroeger vervuld waren in de woestijn door het gebed van Mozes, riepen ze uit: "Dit is de profeet waarvan gezegd is dat hij in de wereld zou komen". Ze maakten daarmee een toespeling op de woorden van Mozes: "Hij zal in uw midden een profeet laten opstaan, niet zomaar een profeet, maar "een profeet zoals ik. Naar hem moet u luisteren" (Dt 18,5). Hij zal u vervullen met brood in de woestijn. Evenals ik heeft Hij op het water gelopen en is Hij verschenen in een lichtende wolk (Mt 17,5), Hij heeft zijn volk bevrijd. Hij heeft Maria aan Johannes toegewezen, zoals Mozes zijn kudde aan Joshua heeft toegewezen... Maar het brood van Mozes was niet volmaakt; Hij heeft het alleen aan de Israëlieten gegeven. Om te laten zien dat deze gave hoger was dan die van Mozes en bestemd was voor alle volkeren, zei onze Heer: "Wanneer iemand van mijn brood eet zal hij eeuwig leven", want "het brood van God komt uit de hemel" en wordt aan de gehele wereld gegeven, (Joh 6,51).

Bron : Dagelijks evangelie : www.evangelizo.org

 

De commentaren zijn gesloten.