13-11-09

Isaak de Syriër :Het koninkrijk Gods is bij u

H. Izaak de Syriër (7e eeuw), monnik nabij Mossoel
Ascetische overweging, 1e serie.

Isaak de Syrier bisschop van NBinive

"Het koninkrijk Gods is bij u"


      De demonen zijn er beducht voor, maar God en de engelen verlangen naar de mens die dag en nacht God zoeken met ijver in hun hart, en die de aanvallen van de vijand ver van zich wegduwt. Het geestelijk land van deze zuivere mens in zijn ziel is binnenin hem: de zon die in hem schijnt is het licht van de heilige Drie-eenheid; de lucht die de gedachten die hem bewonen inademen, komt van de Heilige Trooster Geest. En zijn heilige engelen blijven bij hem. Hun leven, en hun vreugde zijn in Christus, licht van het licht van de Vader. Een dergelijk mens verheugt zich ieder moment om de contemplatie van zijn ziel, en hij verwondert zich over de schoonheid die hij er ziet, honderd keer lichter dan de straling van de zon.

      Het is Jeruzalem. Het is "het koninkrijk van God verborgen in ons", volgens het woord van de Heer. Dat land is de wolk van de heerlijkheid van God, waar alleen onze zuivere harten binnengaan om het gelaat van hun Meester te schouwen (Mt 5,8), en hun begrip zal verlicht worden door de stralen van zijn licht.

Bron : Dagelijks evangelie : www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.