04-12-09

Chrysostomos Joh : Dan zal aan de hemel het teken van de Mensenzoon verschijnen

H. Johannes Chrysostomes (ca 345-407), priester te Antiochië daarna bisschop van Constantinopel, Kerkleraar
Homilie over het kruis en de goede moordenaar


Johannnes chrysostomos 5689

"Dan zal aan de hemel het teken van de Mensenzoon verschijnen" (Mt 24,30)


     Wil je leren dat het kruis een teken van het Koninkrijk kan zijn ? Het is met dat teken dat Christus komen moet bij zijn tweede en glorieuze komst! Hij heeft haar een eretitel gegeven zodat jij leert op welk punt het kruis verering waard is...

      Wij weten dat zijn eerste komst zich in het geheim heeft voltrokken, en deze discretie was gerechtvaardigd: Hij kwam immers degene die dood was zoeken. Maar de tweede komst speelt zich niet op dezelfde wijze af.. Hij zal weldra aan allen verschijnen en niemand zal meer hoeven vragen of Christus hier of daar is (Mt 24,26)...Wij hoeven niet te zoeken of Christus er wel is. Maar wat we moeten zoeken is of Hij met het kruis komt...

     "Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en tot in het westen zichtbaar is, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon." (Mt 24,27). Zo groot zal de glorie van zijn licht zijn dat de meest stralende sterren erbij zullen doven. Dan zullen de sterren vallen en het teken van de Mensenzoon zal aan de hemel verschijnen."Zie je nu wat het teken van het kruis voor een macht heeft? "De zon zal verduisteren en de maan zal zich verbergen", het kruis daarentegen zal stralen, goed zichtbaar, opdat je weet dat zijn straling groter is dan die van de zon en de maan. Zoals bij het binnenkomen van de koning in de stad, de soldaten hun schouders beladen hebben met Koninklijke vlaggen en ze deze voor zich uit dragen om zijn komst aan te kondigen, zo ook zal de Heer uit de hemel neerdalen, en de stoet engelen en aartsengelen zal dit teken op hun schouders dragen en ons daarmee de komst van deze koning, die Christus is aankondigen.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.