08-12-09

Johannes van Damascus : Zie ik maak alle dingen nieuw

H. Johannes van Damascus (ca. 675-749), monnik, theoloog, Kerkleraar
Homilie voor de Geboorte van de Maagd, 7, 10

 

John-of-Damascus_012

"Zie, Ik maak alle dingen nieuw" (Ap 21,5)


      Vandaag heeft de Schepper van alle dingen, God het Woord, een nieuw werk gedaan, dat als een roos voortkomt uit het hart van de Vader om geschreven te worden door de Heilige Geest, die de taal van God is.... Heilige dochter van Joachim en Anna, die ontsnapt is aan de blikken van de Vorsten en Machten en "aan de vlammende bliksemstralen van het Kwaad" (Kol 1,16; Ef 6,16). U hebt in de bruidssuite van de Heilige Geest gewoond, en u bent ongeschonden gebleven om de bruid van God te worden en Moeder van God door de natuur... Geliefde dochter van God, eer van uw ouders, van generatie op generatie noemt men u de gelukkige, zoals u dat ook in waarheid hebt bevestigd (Lc 1,48). Waardige dochter van God, schoonheid van de menselijke natuur, herstel van Eva onze eerste moeder! Want door uw geboorte is degene die gevallen was, weer opgericht... Als door de eerste Eva "de dood zijn intrede heeft gedaan" (Wijsh. 2,24; Rm 5,12), omdat ze zich in dienst van de slang heeft gesteld, heeft Maria zich dienares van de goddelijke wil gemaakt en heeft de bedrieglijke slang bedrogen en is in de wereld van de onsterflijkheid binnengegaan.

      U bent kostbaarder dan heel de schepping, want van u alleen heeft de Schepper de aanvang van onze  mensheid als erfdeel ontvangen. Zijn vlees werd uit uw vlees gemaakt, zijn bloed uit uw bloed; God heeft zich met uw melk gevoed, en uw lippen hebben de lippen van God aangeraakt... In de goddelijke voorkennis van uw waardigheid heeft de God van het universum u liefgehad; zoals Hij van u hield, heeft Hij u voorbestemd en "bij het einde der tijden" (1P 1,20) heeft Hij u tot bestaan geroepen...

      Dat de zeer wijze Salomo zwijgen zal; dat hij niet meer zegt: "Er is niets nieuws onder de zon" (Pred. 1,9).

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.