18-12-09

Cyrillos van Alexandrië : Bereidt de weg des heren

H. Cyrillus van Alexandrië ((380-444), bisschop, Kerkleraar
Over Jesaja, III, 3


"Bereidt de weg des Heren"

 

athanasios en kyrillos van Alexandrië 12

 HH Athanasios en Cyrillos van Alexandrië
     

"De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien" (Jes 35,1). Wat de geďnspireerde Schrift over het algemeen dor en onvruchtbaar noemt, is de Kerk van de heidenen. Zij bestond vroeger onder volkeren, maar ze had haar mystieke Bruidegom niet uit de hemel ontvangen, dat wil zeggen Christus... Maar Christus kwam naar haar toe: Hij heeft haar gevangen door het geloof, Hij heeft haar verrijkt met de goddelijke rivier die in haar stroomt, stroomt, want Hij is "de bron van het leven, stroom van vreugden" (Ps 36,10.9)... Vanaf het moment dat Hij tegenwoordig was, hield de Kerk op om onvruchtbaar en dor te zijn; zij ontmoette haar Bruidegom, zij heeft ontelbaar veel kinderen op de wereld gezet, ze heeft zich met mystieke bloemen bedekt...

      Jesaja vervolgt: "Daar zal een gebaande weg lopen, 'Heilige weg' genaamd, geen onreine zal die betreden" (v8). Hier gaat het over de kracht van het Evangelie die het leven doordrenkt, of, anders gezegd, dat is de zuivering van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest haalt iedere smet weg uit een menselijke ziel, Hij bevrijdt van de zonden en laat alle onzuiverheden boven drijven. De weg is dus terecht heilig genoemd; ze is niet toegankelijk voor wie onrein is. Niemand kan immers volgens het Evangelie leven als hij niet eerst gezuiverd is door de heilige doop; niemand kan het dus zonder het geloof...

      Alleen zij die bevrijd zijn van de tirannie van de duivel, kunnen een verheerlijkt leven leiden dat de profeet illustreert met deze beelden: "Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt rond" (v.9) op die heilige weg. Vroeger viel immers een wild dier, de duivel, deze uitvinder van de zonde met zijn slechte geesten, de bewoners van de aarde aan. Maar hij is tot niets teruggebracht door Christus, hij werd ver van de kudde gelovigen gejaagd, verstoken van de macht die hij op hen uitoefende. Daarom, gaan ze, bevrijd door Christus en verzameld in het geloof, één van hart deze heilige weg (v.9). Toen ze hun oude wegen verlieten, kwamen "zij jubelend naar Sion", dat wil zeggen de Kerk, "gekroond met eeuwige vreugde" (v.10), op aarde en in de hemel, en ze eren God, hun Verlosser.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.