20-12-09

India kent een versplinterd kerklandschap

INDIA KENT VERSPLINTERD KERKLANDSCHAP

BRUSSEL (KerkNet) - De traditie van de Syro-Malabaarse Kerk gaat terug tot de apostel Thomas, die het christendom in India verkondigde. Na het Concilie van Chalcedon in 451 kwam het echter tot een breuk met Rome. De Syro-Malabaarse Kerk bezit een eigen hiërarchie, een eigen kerkelijk rechtboek en een eigen ritus die afkomstig is uit Syrisch Antiochië (het huidige Turkije). De liturgie wordt gevierd in het oud-Syrisch. Na de Portugese kolonisatie vond de Syro-Malabaarse Kerk in de zeventiende eeuw opnieuw aansluiting bij Rome.
De Syro-Malankaarse Kerk maakte zich in de jaren 1653-1665 los uit de Malabaarse traditie en sloot zich aan bij het Westsyrische-Antiochische patriarchaat. Zij viert haar liturgie volgens de West-Syrische ritus. De Syro-Malankaarse Kerk herstelde begin vorige eeuw haar banden met de Heilige Stoel en in de jaren 1930 erkende de katholieke Kerk haar hiërarchie.
De Syrisch-Antiocheense Kerk werd opgericht door christenen die na de val van Jeruzalem (in 70 na Christus) naar Antiochië gevlucht waren. De Kerk droeg vooral bij tot de kerstening van het Perzische rijk tijdens de eerste eeuwen van het christendom. Door de spanningen tussen het Romeinse en het Perzische Rijk raakte de Kerk in twee partijen verdeeld, waarbij één groep - de Syrisch-orthodoxe Kerk - al snel de ketterij van Nestorius volgde en in 410 uiteindelijk met Rome brak. De Syrisch-orthodoxe Kerk is de Kerk van de Syrische christenen (vaak Suryoye, soms ook Arameeërs of Assyriërs genoemd). Zij behoort tot de Oriëntaals-orthodoxe traditie en beschouwt zichzelf als de eerste Kerk buiten Palestina, die door de apostelen zelf gesticht werd.

(Kerknet)

15:23 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.