21-12-09

Homelie voor Kerstmis

HOMELIE voor KERSTMIS

geboorte Jezus1111
 

Ter gelegenheid van  de geboorte van Onze Heer Jezus Christus

 

         'Wij verheerlijken U, o Christus, bron van leven, die op deze dag voor ons

            in reinheid mens geworden zijt uit de heilige Maagd Maria'

            (Mégalynaire van Kerstmis)

 

            In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.Amen.

    Vandaag vieren wij de Geboorte van onze God, vandaag vieren wij het nieuw-geboren kind 'Vandaag is ons heil aangebroken'.De mens die gebukt ging onder het gewicht van Adam's zonde kan weer tot bloei komen door Gods genade, zich oprichten in het aanschijn van het ongeschapen Licht en de volheid van de Liefde ontvangen, omwille van onze God die zich in Zijn volheid geeft in de liefde.

     De mens was verwijderd van God, hij had zich naar zichzelf toe gekeerd, maar God had hem niet in de steek gelaten : Hij heeft hem zijn Zoon gezonden en dit vieren wij vandaag. Indien de mens zich staande kan houden in het licht van God, dan is het omdat dit goddelijk Licht tot ons is gekomen, dat het geïncarneerd is en omdat de Zoon van God een klein kind geworden is. Het is door Gods nederigheid dat de hoogmoed van de mens gebroken is, verbrijzeld, en dat uiteindelijk God is kunnen komen om onze wonden van hoogmoed te genezen met de zalf van Zijn liefde. De Heer is onder ons gekomen onder de gedaante van een klein kind : wat is er moeilijker voor een kind dan op deze wereld te komen , wat is er brozer dan een pasgeborene ? Het is nochtans in deze gestalte dat de Heer onder ons is willen komen. Zo heeft Hij ons getoond dat alleen Zijn nederigheid de hoogmoedige mens kan genezen. Hoe moeten wij dank zeggen voor zo een God !.Hoe groot is de liefde van iemand voor ons, die zijn Zoon heeft gezonden om ons te zeggen :'Gij zijt gered ! Heb geen vrees, uw zonde is vergeven, ik ben midden onder u !'.

    Brengen wij dank aan God met al onze kracht, met al onze energie, met geheel ons hart en ons leven lang : Zo een God hebben wij, mensen,  in ons midden ! En denk eraan : Hij is er voor altijd, onze God van liefde, Hij is er zonder ophouden....Dit weten wij zeker : indien het heil eenmaal aan de wereld gegeven is voor allen, moeten wij omwille van onze zwakheid zonder ophouden deze liefde aanvaarden, en dit kan niet zonder nederigheid van onze kant. Zolang de mens ingenomen is met zichzelf, kan hij niets van God ontvangen. Maar de dag waarop we inzien dat we niets kunnen uit onszelf, dat wij niets zijn en dat God Alles is en in alles - de Volmaakte-Liefde -, kunnen wij door deze liefde ook deelgenoot worden aan zijn goddelijkheid : omdat God mens geworden is, kan de mens God worden !. Dit voltrekt zich door deze daad van goddelijke nederigheid die zich zonder ophouden hernieuwt; want telkens als wij zondigen, elke keer als wij gedeeltelijk de genade van ons doopsel verliezen, is de Heer daar en zegt Hij tot ons :'Heb geen schrik, uw hoogmoed is gebroken, ik neem u bij de hand; je kan opnieuw beginnen'.

     Houden wij deze nederigheid van onze God voor ogen, deze tastbare liefde die ons hart beroert, ons hart, zo dikwijls gekwetst door de zonde. Breng Hem altijd in uw herinnering en heb geen schrik om Hem te vragen u Zijn genade te schenken. En wanneer we op een dieptepunt gekomen zijn, wanneer wij het niet meer zouden zien zitten en we zouden zeggen :'Ik ben verloren !, dan is het moment aangebroken om onze God  in ons leven toe te laten, de liefde van onze God. In ons leven is het, op een of ander moment, soms noodzakelijk dat ons hart gebroken wordt en wij ons tot de Heer zouden richten met de woorden : 'Ik ben verloren !'. Herinner u hoe de apostelen tot de Heer riepen :'Wij vergaan' De Heer heeft hen gered, Hij was daar, Zijn liefde had hen vervuld, Zijn liefde had hen opnieuw kracht en energie gegeven.

      Op het moment dat ook wij ons zullen bewust worden van de grote zwakheid in ons hart, op het moment dat wij de gebrokenheid van ons hart zullen aanvaarden, moeten wij voor de geest houden dat de Heer zal komen en dat Hij, door zijn nederigheid en liefde, de wonden van ons vermorzeld hart zal helen. Dan zullen we vrede en vreugde ondervinden !

Amen

Hiëromonnik SYMEON

Higoumen van het monasterie van

St.Silouan

(Vertaling : Kris Biesbroeck)

                                                                                                                                                                   

17:11 Gepost in theologie | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.