02-03-10

Zondag van het kruis - Schmemann

Derde zondag van de vasten - zondag van het Kruis

 

cross

Hier komt het hema van het Kruis naar voren, en wordt ons gezegd (Marcus 8,34-9,1)

Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden ? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven ?

Vanaf de derde zondag beginnen de lezingen uit de Hebreeënbrief ons de betekenis van Christus'offer duidelijk te maken, waardoor we toegang hebben gekregen "tot het binnenste heiligdom, achter de voorhang", dit wil zeggen tot in het heilige der heiligen van Gods Koninkrijk (vgl Derde zondag Hebr.4,14 -5,6; vrierde zondag, Hebr 6,13-20 en Vijfde zondag Hebr.9,11-14) waarbij de lezing uit het Evangelie van Marcus het vrijwillige lijden van Christus aankondigt :

....De Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der mensen en zij zullen Hem ter dood brengen....

En zijn Opstanding :

...en na drie dagen zal Hij opstaan. (Marcus 10,32-45)

(Bron : De grote vasten - Alexander Schmemann p.106)

12:13 Gepost in theologie | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.