03-03-10

Efraïm de Syriër : Hij stak de vingers in zijn oren,...en raakte zijn tong aan

H. Efraïm (ca. 306-373), diaken in Syrië, Kerkleraar
Sermon "Over onze Heer"


efraim de Syriër  p mpol

"Hij stak de vingers in zijn oren, ... en raakte zijn tong aan"


      De goddelijke kracht welke door de mens niet aangeraakt kan worden, is nedergedaald, zij is omwikkeld met een tastbaar lichaam, opdat de armen haar aanraken en door de mensheid van Christus aan te raken is, daardoor ontvangen zij zijn goddelijkheid. Door middel van lichamelijke vingers heeft de doofstomme gevoeld dat zijn oren en zijn tong werden aangeraakt. Door middel van tastbare vingers heeft hij de onaanraakbare goddelijkheid waargenomen toen de band van zijn tong verbroken werd en toen de gesloten deuren van zijn oren werden geopend. Want de architect en de maker van het lichaam is naar hem toe gekomen, en met een vriendelijk woord heeft Hij zonder pijn openingen gemaakt in dove oren; zo ook bij de gesloten mond, welke tot dan toe onmachtig was om een woord te spreken, heeft de lof voor Degene, die zo vrucht liet dragen aan zijn steriliteit, op de wereld gezet.

      Eveneens heeft de Heer modder gemaakt met zijn speeksel en heeft het op de ogen van de blindgeborene gesmeerd (Joh 9,6) om ons te laten begrijpen dat hem iets ontbrak, evenals de doofstomme. Een aangeboren onvolmaaktheid van ons menselijk deeg werd opgeheven dankzij het zuurdesem dat van Zijn volmaakte lichaam komt... Om aan te vullen wat de menselijke lichamen missen, heeft Hij iets van zichzelf gegeven, net als Hij zich te eten geeft [in de Eucharistie]. Daardoor laat Hij onvolmaaktheden verdwijnen en laat Hij de doden verrijzen, opdat wij zouden erkennen dat, dankzij zijn lichaam "waarin heel de volheid van de Godheid woont" (Kol 2,9), de fouten van onze menselijkheid worden hersteld en opdat het ware leven aan de doden wordt gegeven door dat lichaam waarin het ware leven woont.

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.