14-03-10

Petrus Chrysologus : Ik ga terug naar mijn vader

H. Petrus Chrysologus (ca 406-450) bisschop van Ravenna, Kerkleraar
Homilie over de vergiffenis, 2, 3


"Ik ga terug naar mijn vader" 

Petrus chrysologus2

 

     Wanneer het gedrag van de jongeman ons niet bevalt, dan is dat zeker zijn vertrek welke onze afschuw wekt: wij zouden ons nooit van een dergelijke vader verwijderen! Alleen al de blik van de vader verjaagt de zonden, stoot fouten af, sluit alle misdragingen en elke verleiding uit. Maar als we zijn vertrokken, als we de gehele erfenis van de vader hebben verkwist in een wanordelijk leven, als het ons overkomen is om fouten of misdrijven te begaan, als we in de poel des verderfs en in een totale ondergang zijn beland, laten we dan eens en voor altijd opstaan en laten we teruggaan naar de liefdevolle vader, zoals we uitgenodigd worden door dit mooie voorbeeld.

      "Toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem." Nu vraag ik u, is hier nog plaats voor wanhoop? Nog een voorwendsel voor een excuus? Welke valse redenering zou je nog vrezen? Misschien dat men vreest om de vader te ontmoeten, dat men bang is voor zijn kussen en zijn omhelzingen; tenzij men gelooft dat de vader ingrijpt om u terug te halen, in plaats van te vergeven, als hij zijn kind vastpakt, hem tegen zijn hart houdt en in zijn armen drukt. Maar zo'n gedachte verplettert het leven, staat lijnrecht tegenover ons heil en is ruimschoots overwonnen, ruimschoots verdwenen door hetgeen daarop volgt: "De vader zei tot zijn slaven: Breng vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden." Nadat we dat gehoord hebben, kunnen we dan nog aarzelen? Wat verwachten we door terug te komen bij de Vader?

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.