15-03-10

Waarom laten de orthodoxen olielampjes branden ?

Waarom laten de orthodoxen olielampjes branden ?

olielamp

Eén van de gewoontes welke  orthodoxe Christen hebben om God te aanbidden en om hun godsvrucht uit te drukken, is om zowel in de kerk als thuis olielampjes te doen branden.

Daar zijn verschillende redenen voor.

Wij laten olielampjes branden om aan te duiden dat ons geloof licht is. Christus heeft gezegd : "Ik ben het Licht der wereld". Het licht van de lamp doet ons denken  aan het licht waarmee Christus onze zielen verlicht.

Wij doen olielampjes branden om ons eraan te herinneren dat gans ons bestaan licht moet uitstralen als dit van de heiligen, welke de heilige Paulus bestempelt als "zonen van het licht".

Wij laten een olielamp branden om ons te beschermen tegen slechte daden en sombere passies.  Zijn licht verdrijft de duisternissen van ons innerlijk en zet ons op de lichtgevende weg van het Evangelie.

Wij branden olielampen als teken van erkentelijkheid jegens God. Zo danken wij Hem om ons in het leven in goede gezondheid te behouden en om Hem te danken voor zijn oneindige Liefde, door dewelke het heil  aan allen gegeven is.

Wij steken een olielamp aan opdat het bescherming moge zijn tegen de machten van het Kwaad, dat ons zonder ophouden achtervolgt. Vooral op het moment van ons gebed probeert hij ons van God af te wenden. De demonen houden van de duisternis en zijn bang van het licht van Christus en van hen die Christus liefhebben.

Wij doen een olielamp branden om ons eraan te herinneren dat wij ons offers moeten opleggen van allerlei soort. Op dezelfde manier als de lont door het vuur wordt verteerd door de vlam van de lamp, op dezelfde manier moet onze vrije wil zich laten consumeren door de vlam van Christus'liefde en zich laten onderwerpen aan de wil van God.

Als wij een olielamp aansteken, dan weten wij dat  zij niet kan branden zonder de hulp van onze handen. Zo is het ook met de olielamp van ons hart :  zij kan niet branden zonder de handen van God. De inspanningen van onze deugden zijn gelijk aan de lont en de olie.  Om ontstoken te worden en te verlichten hebben zij het "vuur" van de Heilige Geest nodig.

Tekst van Diaken georges Geka

Vertaling : Kris Biesbroeck

17:18 Gepost in theologie | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.