05-08-10

Simeon de Nieuwe Theoloog : Jezus raakte hem aan en sprak .....

H. Simeon de Nieuwe Theoloog (ca.949-1022), Griekse monnik
Hymne 30


"Jezus raakte hem aan, en sprak: Ik wil; word gereinigd"

 

Simeon de neuwe theoloog + basilios.jpg
Simeon de nieuwe theoloog en Basilios de Grote


Voordat het goddelijk licht brandde,
kende ik mezelf niet.
Ik zag me toen in de duisternis en in de gevangenis,
opgesloten in een modderpoel,
bedekt met vuil, gewond, mijn lichaam opgezwollen...,
ik ben aan de voeten gevallen van degene die me verlicht heeft.

En degene die me had verlicht raakt met zijn handen
mijn hechtingen en mijn wonden aan;
daar waar zijn hand en waar zijn vinger komt,
vallen weldra mijn hechtingen,
de wonden verdwijnen, en alle vuil.
Het vuil van mijn lichaam verdwijnt...
zodat hij het gelijk aan zijn goddelijke hand maakt.
Merkwaardig wonder: mijn vlees, mijn ziel en mijn lichaam
nemen deel aan de goddelijke heerlijkheid.

Vanaf mijn reiniging en de bevrijding van mijn hechtingen,
is hij het die me een goddelijke hand reikt,
hij trekt me geheel uit de modderpoel,
hij omhelst mij, hij werpt zich om mijn nek,
hij bedekt me met kussen (Lc 15,20).
En ik, die totaal uitgeput was
en die al kracht had verloren,
wordt door hem op de schouders genomen (Lc 15,5),
en hij neemt me mee uit mijn hel...
Het is het licht dat me meeneemt en me ondersteunt;
ze neemt me mee naar een groot licht...
Hij laat me schouwen door welke vreemde omvorming
hijzelf mij heeft omgevormd (Gn 2,7) en mij aan de vergankelijkheid heeft onttrokken.
Hij heeft mij de gave van een onsterfelijk leven gegeven
en heeft mij bekleed met een onsterfelijk en lichtend kleed
en heeft mij sandalen, een ring en een kroon gegeven
die onvergankelijk en onsterfelijk zijn. (Lc 15,22)

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.