19-08-10

Cyrillus van Jeruzalem : de mens van het elfde uur

H. Cyrillus van Jeruzalem (313-350) bisschop van Jeruzalem en kerkleraar
Doopcatechese 13


De mens van het elfde uur


 

cyrillus van Jerrusalem13.jpg

Cyrillus van Jeruzalem

 

     Een van de bandieten die met Jezus gekruisigd was, riep uit: "Heer, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt. Nu keer ik me tot U ... Ik vertel U niet over mijn werken, want zij laten mij huiveren. Elk mens is beschikbaar voor zijn medereiziger, zie, ik ben nu uw metgezel op weg naar de dood. Vergeet niet uw reisgezel, niet nu en als u in uw Koninkrijk aankomt" (Lc 23,42).

      Welke kracht heeft jou verlicht, goede moordenaar? Wie heeft jou geleerd om op die wijze Degene te aanbidden die geminacht en met jou gekruisigd wordt? O eeuwig licht die hen verlicht die in duisternis zijn (Lc 1,79)! "Wees moedig... Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs, omdat je vandaag mijn stem hebt gehoord en je je hart niet hebt verhard (Ps 95,8). Omdat Adam ongehoorzaam was, werd hij meteen het paradijs uitgestuurd. Jij die vandaag aan het geloof gehoorzaamt, zult vandaag gered worden. Voor Adam was het hout de oorzaak van de val, het hout zal jou het paradijs binnen laten gaan."

      Ach, enorme en onuitspreekbare genade: Abraham die de gelovige bij uitstek was, was er nog niet binnengegaan en de goede moordenaar gaat er nu al binnen. Paulus is stomverbaasd en zegt: "Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos!" (Rm 5,20). Zij die elke dag gezwoegd hebben waren het Koninkrijk nog niet binnengegaan, en deze mens van het elfde uur, werd ogenblikkelijk toegelaten. Dat niemand moppert tegen zijn meester: "Ik doe niemand onrecht; Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? De moordenaar wil rechtvaardig zijn, ...Ik ben tevreden over zijn geloof, Ik, de goede herder, heb het verdwaalde schaap gevonden en Ik neem het op mijn schouders (Lc 15,5). 0mdat zij heeft gezegd: Ik heb gedwaald, maar vergeet mij niet Heer, wanneer U in uw Koninkrijk aankomt."

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.