12-09-10

Isaak de Syriër : "Wees dus barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is"

H. Izaak de Syriër (7e eeuw), monnik nabij Mossoel
Ascetische overwegingen, 1e serie, nr. 81

 

Isaak de Syriër1.jpg

 

"Wees dus barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is"


      Probeer geen onderscheid te maken tussen wie waardig is en wie het niet is. Moge alle mensen gelijk zijn in jouw ogen, om hen lief te hebben en hen te dienen. Op die wijze zul je ze allen naar het goede kunnen brengen. Heeft de Heer niet de tafel gedeeld met tollenaars en vrouwen van slechte reputatie, zonder de onwaardigen van Zich te verwijderen? Zo zul je ook dezelfde weldaden toekennen, dezelfde eer geven aan de ongelovige, aan de moordenaar, hoeveel te meer is hij ook niet een broer voor je, omdat hij deel heeft aan de unieke menselijke natuur. Zie mijn zoon, ik geef je een gebod: dat je hem in de barmhartigheid altijd een gelijke behandeling geeft, tot op het moment waarop je in jezelf de barmhartigheid die God de wereld bewijst, voelt.

      Wanneer herkent de mens dat zijn hart de zuiverheid heeft bereikt? Als hij alle mensen als goed beschouwt zonder dat ook maar iemand hem onzuiver en besmet lijkt. Dan is hij waarlijk zuiver van hart (Mt 5,8)...

      Wat is deze zuiverheid? In het kort is het de barmhartigheid van het hart ten opzichte van de gehele wereld. En wat is de barmhartigheid van hart? Dat is de vlam die hem in vuur en vlam zet voor de gehele schepping, voor de mensen, voor de vogels, voor de beesten, voor de demonen, voor al wat geschapen is. Wanneer hij aan hen denkt of wanneer hij naar hen kijkt, dan voelt de mens dat zijn ogen vol tranen schieten vanuit een diep en intens medelijden dat zijn hart omvat en hem in staat stelt om ook maar het minste onrecht of smart te aanvaarden, te horen of te zien, dat door een schepsel wordt ondergaan. Daarom verspreidt het gebed, dat de tranen op elke moment vergezelt, zich over alle wezens die van woorden verstoken zijn als over de vijanden van de waarheid, of over hen die het beschadigen, opdat zij bewaard en gezuiverd worden. Een enorme en mateloze barmhartigheid wordt naar het beeld van God, in het hart van de mens geboren

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.