26-12-10

31e zondag na Pinksteren, 14e na de Kruisverheffing

 

31e zondag na Pinksteren, 14e na de Kruisverheffing

 

Gedachtenis van de H. Jozef , de Profeet David, en de Apostel Jacobus


 

LEZINGEN :

 Jacobus apostel667.jpg

 Galaten 1,11-19

 Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht  – ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopen

baard.  U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien.  Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht.  Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen,  zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd  en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmid

David koning5.jpg

dellijk naar Arabia gegaan en ben van daar weer teruggekeerd naar Damascus.  Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten, en bij hem bleef ik twee weken.  Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer.

Evangelie

Matt.2,13-23 

Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’  Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.  Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’

Joseph_heilige 2.jpg

 Toen Herodes begree

p dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.  Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia:  ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wi

lde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’

 Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer.  De engel zei: ‘Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder

 naar Israël.  Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea.  Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’

 

De commentaren zijn gesloten.