10-08-11

Gebed van de laatste staretsen van het Optina-Klooster

Gebed van de laatste Staretsen van het Optina-Klooster

Pantocrator 4.jpg

 

 Heer, geef dat ik zonder vrees

en rustig alles tegemoet mag gaan

wat deze dag mij zal brengen.

Maak dat ik mij geheel kan overgeven

aan uw heilige wil.

Onderricht en steun mij in alles

op ieder uur van de dag.

Wat ik ook voor berichten in de

Loop van deze dag mag horen, leer

mij ze met een rustig hart te aanvaarden,

in het vaste geloof dat er

niets buiten Uw wil gebeurt.

Richt mijn gedachten en gevoelens

in al mijn woorden , in al mijn  daden.

Laat mij in alle onvoorziene om-

standigheden niet vergeten, dat

ons alles wordt gezonden door U.

Leer mij eerlijk en verstandig te

handelen met ieder lid van mijn gezin,

zonder iemand te kwetsen, in

verwarring te brengen of te verbitteren.

Heer, geef mij de kracht de ver-

Moeienissen van de komende dag

te dragen en alles wat er ook mag

gebeuren.

Bestuur mijn wil, en leer mij

steeds de geest van bekering te

hebben, te bidden, te geloven,

 te dulden en te vergeven,

 en allen te danken en lief te hebben

Amen

 

De commentaren zijn gesloten.