02-11-11

Drieëenheidstroparia

Drieëenheidstroparia

 

 

drie eenheid 789.jpg

 

Uit de slaap ontwakend, vallen wij voor U neer, Algoede , en tot U, Almachtige, roepen wij de hymnen der engelen Heilige, heilig, heilig zijt Gij, o God. Door de gebeden van de Moeder Gods, ontferm U over ons.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Heer, Gij hebt mij doen opstaan; verlicht mijn geest en mijn hart, en open mijn mond om U te zingen :

Heilige, heilig, heilig, zijt Gij, o God. Door de gebeden van de Moeder Gods, ontferm U over ons.

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen . Amen.

Onverwachts zal de Rechter komen om ieders daden openbaar te maken. Laat ons daarom roepen met vreze Gods : Heilig, heilig, heilig zijt Gij, o God. Door de gebeden van de Moeder Gods, ontferm U over ons.

Kyrie eleison, (Twaalfmaal)

De commentaren zijn gesloten.