10-11-11

Isaak de Syriër : Zeer vroeg in de morgen stond Jezus op, en ging heen; hij begaf zich naar een eenzame plaats

H. Izaak de Syriër (7e eeuw), monnik nabij Mossoel
Ascetische overweging


Isaak de Syriër2.jpg

Isaak de Syriër

 

"Zeer vroeg in de morgen stond Jezus op, en ging heen; Hij begafzich naar een eenzame plaats"


      Niets maakt een ziel zo zuiver en vreugdevol, verlicht de ziel enverwijdert slechte gedachten, als het waken dat doet. Daarom hebben onzevaderen volhard in dat zware werk van waken en ze hebben als regel aanvaard om's nachts wakker te blijven gedurende hun ascetische leven. Ze deden dat inhet bijzonder omdat ze onze Heer met zijn levend Woord ons op verschillendeplaatsen ertoe hoorden uitnodigen: "Wees waakzaam en bid onophoudelijk" (Lc21,36) ; "Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken" (Mt26,41) ; "Bid zonder ophouden"(1 Tes 5,17).

 

      En Hij vond het niet genoeg om ons alleen maar met zijn woorden tewaarschuwen. Hij heeft ons ook persoonlijk het voorbeeld gegeven door depraktijk van het gebed boven alle andere dingen te verkiezen. Daarom isoleerdeHij zich voordurend om te bidden, en dat niet op willekeurige wijze, maar doorde nacht als tijd daarvoor te kiezen en de woestijn als plaats, opdat ook wijin staat werden om in eenzaamheid te bidden, door de menigte en het lawaai temijden.

 

      Daarom hebben onze vaderen dit hoge onderricht over het gebed ontvangen,alsof het van Christus zelf kwam. En ze hebben ervoor gekozen om te waken ingebed, op de wijze van de apostel Paulus, om vóór alles voortdurend in denabijheid van God te kunnen verblijven door het onophoudelijke gebed... Nietsvan buiten bereikt hen, want daardoor zou de zuiverheid van hun intellectkunnen veranderen, hetgeen hun waken zou kunnen verstoren. Daarom vervult hetwaken hen met vreugde en is dit het licht van de ziel.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.