04-01-12

"Aan allen, die Hem ontvingen, aan allen, die in zijn Naam geloven,gaf Hij de macht om Gods kinderen te worden"

Clemens van Alexandrië (150-ca 215), theoloog
Homilie "Welke rijke kan gered worden"? », 37


"Aan allen, die Hem ontvingen, aan allen, die in zijn Naam geloven,gaf Hij de macht om Gods kinderen te worden"

     

Clemens_van_Alexandrie.jpg

 Clemens van Alexandrië

Aanschouw de mysteriën van de liefde, als u "de schoot van de Vader" zult zien, die alleen "de eniggeboren Zoon ons heeft leren kennen", Hij die God is (Joh 1,18). God zelf is liefde (1Joh 4,8), en door deze liefde heeft Hij zich door ons laten zien. In zijn onuitspreekbare wezen is Hij Vader; in zijn compassie voor ons is Hij Moeder geworden. Door lief te hebben toont de Vader zich vrouwelijk.

Het opzienbarende bewijs hiervan is dat Hij uit zichzelf baart. En deze Zoon, vrucht van zijn liefde, is liefde. Door deze liefde heeft Hij vrijwillig aan alles dat de menselijke toestand openbaart, geleden. Zo heeft Hij zich in de mate van onze zwakheid aan ons die Hij liefheeft, de mate van zijn kracht teruggegeven. Bij het offeren van zichzelf en het geven van zichzelf als losprijs, heeft Hij een nieuw testament voor ons nagelaten: "Ik geef u mijn liefde" (cf Joh 13,34; 14,27). Wat is die liefde? Welke waarde heeft de liefde? Voor ieder van ons "heeft Hij zijn leven gegeven" (1Joh 3,16), een kostbaarder leven dan het gehele universum.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.