07-02-12

Hiëronimus : "Een nieuwe leer"

H. Hieronymus (347-420), priester, vertaler van de Bijbel, Kerkleraar
Commentaar op het evangelie van Marcus, 2 ; PLS 2, 125v

 

hieronimos1.jpg

Hiëronimus

 

"Een nieuwe leer"

    

 "De onreine geest schudde hem door elkaar en onder enorm geschreeuw ginghij uit hem weg." Dat is de wijze waarop de demon zijn pijn laat merken: doorde man door elkaar te schudden. Omdat de demon de ziel van de man niet konveranderen, oefende hij geweld uit op zijn lichaam. Deze lichamelijke tekenenwaren overigens het enige middel dat hem ter beschikking stond, om te tonendat hij bezig was weg te gaan. De zuivere geest toonde zijn aanwezigheid en deonreine geest slaat op de vlucht...

      "Allen waren verbaasd, envroegen zich af: Wat kan dat toch zijn?" Laten we eens kijken naar dehandelingen van de apostelen en naar de tekenen die de eerste profeten hebbengegeven. Wat zeggen de tovenaars van de farao over de wonderen van Mozes? "Ditis de vinger van God!" (Ex 8,15). Mozes vervult de wonderen, maar ze herkennende kracht van een ander. Later doen de apostelen andere wonderen: "In de naamvan Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop" (Hand 3,6) "Paulus zei tegende geest: In naam van Jezus Christus beveel ik je uit haar weg te gaan." (Hand16,18). De naam van Jezus Christus wordt altijd aangehaald. Maar wat zegtJezus Christus zelf? "Ga uit hem weg", zonder verdere toevoeging. Hij beveeltde geest om weg te gaan in zijn eigen naam. "Ontzetting greep allen aan, zodatze zich afvroegen: 'Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag". Hetuitdrijven van een demon was op zichzelf niets nieuws: de exorcisten van deHebreeërs deden dat regelmatig. Maar wat zegt Jezus? Wat is die nieuwe leer?Wat is het voor nieuws? Dat is dat Hij op eigen autoriteit de onreine geestenbevelen geeft. Hij citeert niemand anders, Hij geeft zelf de bevelen; Hijspreekt niet in de naam van een ander, maar uit zijn eigen gezag.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.