19-03-12

Overlijden van Paus Shenouda III

 

koptisch kruis.png

 

 

"DE HEER GEEFT, DE HEER NEEMT, GEZEGEND DE NAAM DES HEREN!"

[Job 1:21]

 

May his soul and the souls of all the departed faithful by God's mercy rest in peace

His Holiness SHENOUDA III

Patriarch & Pope of Alexandria & All Africa

3 August 1923 - †17March 2012

 

koptische paus.jpg

De overleden Paus  werd opgebaard op zijn troon

 

 

 

 

 

Laat rusten , o Heiland, de ziel van Uw dienaar tezamen met de zielen van de rechtvaardigen, en behoud hem bij U in het eeuwige leven, o Menslievende.

In Uw woningen, Heer, waar al Uw heiligen rusten, breng daar ook de ziel van Uw dienaar, want Gij alleen zijt de Menslievende.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Gij zijt de God Die tot in de hades is nedergedaald om de geboeiden van hun ketenen te bevrijden.

Doe nu ook rusten  de ziel van Uw dienaar Patriarch Shenouda.

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gij alreine en ongerepte Maagd die God zonder man hebt gebaard: bid tot Hem, dat zijn ziel mag worden gered.

Ontferm U over ons, o God, volgens Uw grote ontferming, wij bidden U: verhoor ons en ontferm U.

Heer ontferm U.

Bidden wij om rust voor de ziel van de ontslapen dienaar Gods heilige Vader Shenouda , en om de vergeving van al zijn zonden, vrijwillig en onvrijwillig begaan.

Heer ontferm U.

Dat de Heer God zijn ziel daar moge brengen, waar de rechtvaardigen rust genieten.

Heer ontferm U.

Om de barmhartigheid Gods, het hemelse Koninkrijk en om de vergeving van zijn zonden, bidden wij Christus, onze onsterfelijke Koning en God.

Geef ons o Heer.

God van de geesten en van alle vlees, Die de dood hebt vertreden, de duivel vernietigd en aan de wereld het leven hebt geschonken, breng nu Zelf tot rust, Heer, de ziel van Uw ontslapen dienaar  heilige Vader Shenouda, in een plaats van licht, een plaats van verkwikking, een plaats van rust, waar alle smart, droefheid en verzuchtingen verdreven zijn: vergeef hem iedere zonde die hij door woorden, daden of gedachten heeft begaan, als goede en menslievende God: er bestaat immers geen mens die leeft zonder te zondigen: Gij alleen toch zijt de Zondeloze, Uw gerechtigheid duurt tot in eeuwigheid en Uw wood is waarheid. Want Gij zijt de opstanding, en het leven, en de rust van Uw ontslapen dienaar heilige vader Shenouda, o Christus onze God, en aan U zenden wij de lof,  evenals aan Uw eeuwige Vader, en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen

(uit de 1e Panichida gebed]

 

15:55 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.