10-04-12

Epifanius van Salamis : "Zie daar is de Bruidegom, komt gaat Hem tegemoet" (Mt25,6)

Homilie toegekend aan Epiphanius van Salamis (? - 403), bisschop
Homilie voor Palmpasen; PG 43, 427

 

Epiphanius- van Salamis kerkvader.jpg

Epifanius van Salamis

"Zie daar is de Bruidegom, komt gaat Hem tegemoet" (Mt25,6)

      "Jubel, dochter van Jeruzalem" (Zach 9,9), wees in vreugde en juich,Kerk van God, want zie, je Koning komt naar je toe, zie je Bruidegom komteraan, gezeten op een ezeltje als op een troon! Laten we snel naar Hem toegaanom zijn heerlijkheid te schouwen. Zie het heil voor de wereld: God komt naarhet kruis. Wij ook volkeren, laten we vandaag met het volk roepen: "HosannaZoon van David, red ons in de hoogten, o God" (Mt 21,9; Ps 118,25 hebr)...

      De Kerk viert vandaag een feestdag, in de schaduw van Christus, deOlijfboom die vrucht draagt in het huis van God (Ps 52,10); zij viert eenfeestdag met Christus, lentelelie van het Paradijs in bloei. Want Christusbevindt zich midden in de Kerk, Hij is de bloeiende lelie, wortel van Jesse,die de wereld niet veroordeelt, maar dient (Jes 11,1.3). Hij bevindt zichmidden in de Kerk, eeuwige bron waar niet meer de rivieren van het Paradijsuitvloeien, maar Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes, die de tuin van de Kerkvan Christus bevloeien. Vandaag zijn we vruchtbare jonge olijfplanten (cf Ps128,3), die de takken van een olijfboom in handen houden, en de barmhartigeChristus smeken. "Geplant in het huis van de Heer", bloeiend in de lente in"het voorhof van het huis van onze God", laten we een feestdag houden: "dewinter is voorbij!" (Ps 92,14; Hooglied 2,11)...

      Ik roep tot Paulus met een heilige en krachtige stem: "Het oude isvoorbij, zie alles is al nieuw" (2Kor 5,17)... Een profeet die kijkt naar dekoning roept uit: "Zie het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld"(Joh 1,29)...; en David die naar Christus kijkt afkomstig uit zijn ras, naarhet vlees, zegt: "De Heer is God, Hij is aan ons verschenen" (Ps 118,27 LXX).Wonderlijke feestdag door zijn nieuwheid, verrassend en verbazend: de kinderenroepen Christus aan als God en de priesters spreken kwaad over Hem, dekinderen aanbidden Hem en de Wetgeleerden minachten Hem en belasteren Hem. Dekinderen zeggen: "Hosanna!"en zijn vijanden brullen: "Kruisig Hem!". Dezenhier verzamelen zich rond Christus met palmtakken en zij daar werpen zich opHem met zwaarden; dezen snijden takken, zij bereiden een kruis.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.