09-07-12

H. Hilarius :"Waarom eist dit geslacht een teken?"

H. Hilarius (ca 315-367), bisschop van Poitiers, Kerkleraar
De Drie-eenheid, boek12, 52-53


Hilarion van Poitiers.jpg

Hilarion van Poitiers

"Waarom eist dit geslacht een teken?"


      Heilige Vader, almachtige God..., als ik het zwakke licht van mijn ogennaar uw hemel ophef, kan ik er dan aan twijfelen dat het uw hemel is? Als ikde loop van de sterren schouw, hun terugkomst in de jaarcyclus, als ik dePlejaden zie, de Kleine Beer en de Morgenster en als ik schouw hoe elke sterstraalt op de plaats die hem is aangeduid, dan begrijp ik, o God, dat U daarbent, in die sterren die ik niet begrijp. Als ik "de hoge golven van de zee"(Ps 93,4), zie, begrijp ik de herkomst van die wateren niet, ik begrijp zelfsniet wie of wat hun eb en vloed in regelmatige beweging zet, en toch geloof ikdat er een oorzaak is – die ondoorgrondelijk is voor mij- voor dezewerkelijkheden die ik niet ken, en ook daar neem ik uw aanwezigheid waar.

      Als ik mijn geest naar de aarde keer, die, door de dynamiek vanverborgen krachten, alle zaden die ze in haar schoot ontvangt, openbreekt, enze langzaam laat kiemen en ze vermenigvuldigt, hun de kracht geeft om tegroeien, daarin vind ik niets dat ik met mijn intelligentie kan begrijpen;maar deze onwetendheid helpt me om U te onderscheiden, aangezien ik de natuurniet begrijp die me tot dienst is, ontmoet ik U toch door het feit zelf dat denatuur er is, voor mijn gebruik.

      Als ik me tot U keer, dan zegt mijn ervaring me dat ik zelfs mijzelfniet ken en dan bewonder ik U des te meer omdat ik voor mezelf een onbekendeben. En als ik ervaar dat er bewegingen in mijn geest zijn, zelfs als ik zeniet kan begrijpen, zoals de oordelen, zijn werking, zijn leven, en dieervaringen heb ik aan U te danken. U hebt die gevoelige  natuur, waar ikvreugde in heb, met mij gedeeld, zelfs als zijn oorsprong voorbij het begripvan mijn verstand gaat. Ik ken mezelf niet, maar in mij vind ik U, en door Ute vinden, aanbid ik U.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.