09-10-12

Joh.Chrysostomos :"Alleen God kan immers zonden vergeven" (Mc 2,7)

Johannes Chrysostomus (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna van Constantinopel, Kerkleraar
Homilie over het evangelie van Mattheus, nr. 29, 1

 
chrysostomos - Michaël Damaskinos - Laat 16e eeuws.jpgJoh. Chrysostomos

 

 
"Alleen God kan immers zonden vergeven" (Mc 2,7)

"Men bracht Hem een lamme." Mattheus vertelt eenvoudig dat deze verlamde naar Jezus werd gebracht. De andere evangelisten vertellen dat hij door een opening in het dak naar beneden werd gelaten, en zo voor de Verlosser werd gelegd zonder ook maar iets te vragen, ze lieten Hem zelf een oordeel vellen over zijn genezing...
Het Evangelie zegt "toen Jezus hun geloof zag", dat wil zeggen van hen die de verlamde naar Jezus hadden gebracht. Zie hoe Christus soms geen enkele zaak maakt van het geloof van deze zieke: misschien is hij er niet toe in staat, of onwetend of bezeten door een kwade geest. Hier had de verlamde toch een groot geloof in Jezus; zou hij het anders toegestaan hebben dat men hem voor Hem neer zou leggen? Christus antwoord op dat vertrouwen met een bijzonder wonder. Met de macht van God zelf vergeeft Hij de zonden van deze man. Hij toont zo dat Hij aan de Vader gelijk is, een waarheid die Hij reeds had getoond toen Hij tegen de lamme zei: "Ik wil het, wordt rein" (Mt 8,3)... en toen Hij in één woord de woeste zee had gekalmeerd (Mt 8,26), of toen Hij, in de hoedanigheid van God demonen had uitgedreven, die in Hem hun vorst en hun rechter zagen (Mt 8,32). Welnu hier toont Hij zich aan zijn tegenstanders, tot hun grote verbazing, dat Hij gelijk aan de Vader is.
En de Verlosser toont hier nog een keer hoe Hij alles verwerpt dat spectaculair is of bron van ijdelheid. De menigte dringt van alle kanten bij Hem aan, maar Hij haast zich niet om een zichtbaar wonder te doen door de uiterlijke verlamming van de man te genezen... Hij begint met een onzichtbaar wonder, en geneest de ziel van die mens. Deze genezing is oneindig veel beter voor hem – en schijnbaar minder glorieus voor Christus.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

De commentaren zijn gesloten.