09-03-13

Goddelijke Liturgie 'Van het laatste oordeel'


Goddelijke Liturgie

'Van het laatste oordeel'


Laatste oordeel9.jpg


LEZINGEN :

1 Kor.8,8 – 9,2

[8]Voedsel brengt ons niet dichter bij God; wij verliezen er niets bij als wij het niet eten, en als wij het wel eten, worden wij er niet beter van. [9] Maar zorg ervoor dat uw vrijheid van handelen de zwakken geen aanstoot geeft.[10] Als zo iemand u, die daar geestelijk boven staat, in een afgodstempel aan een maaltijd ziet deelnemen, zal hij er dan, met zijn zwakke geweten, niet toe aangezet worden om ook offervlees te gaan eten? [11] Dan gaat ten gevolge van uw beter inzicht de zwakke verloren, een broeder voor wie Christus is gestorven. [12] Door zo te zondigen tegen de broeders, en hun angstvallige geweten te kwetsen, zondigt u tegen Christus. [13]Daarom, als mijn voedsel aanstoot geeft aan mijn broeder, zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, want ik wil mijn broeder geen aanstoot geven.

Hoofdstuk 9

Het voorbeeld van Paulus
[1] Ben ik geen vrij man? Ben* ik geen apostel en heb ik Jezus onze Heer niet gezien? En u bent toch mijn werk in de Heer? [2] Al ben ik voor anderen geen apostel, voor u toch zeker wel; want u bent in de Heer het waarmerk van mijn apostelschap.

EVANGELIE

Mattheus 15,31-46

[31] Het volk stond verbaasd, toen ze zagen dat stommen spraken, verminkten beter waren, kreupelen liepen en blinden zagen. En ze verheerlijkten de God van Israël.

Jezus geeft vierduizend mensen te eten
     [32] Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei: ‘Ik heb te doen met deze mensen, want ze zijn al drie dagen bij Me en hebben niets te eten. Ik wil ze niet met een lege maag wegsturen; ze zouden onderweg wel eens kunnen bezwijken.’ [33] De leerlingen zeiden Hem: ‘Waar halen we in deze eenzame streek genoeg brood vandaan om zoveel mensen te eten te geven?’ [34]Jezus zei hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Ze zeiden: ‘Zeven, en wat visjes.’ [35] Toen Hij de mensen had gezegd op de grond te gaan zitten, [36] nam Hij de zeven broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. [37] Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, zeven manden vol. [38] Afgezien van vrouwen en kinderen waren het vierduizend man die gegeten hadden. [39] Toen Hij de mensen had weggestuurd, ging Hij aan boord, en Hij ging naar het gebied van Magadan*

De commentaren zijn gesloten.