29-07-13

H.Basilius : Geef ons het ware geloof door de heerlijkheid van de Drie-eenheid te erkennen

H.Basilius (ca. 330-379), monnik en bisschop van de Caesarea in Kappadocië, Kerkleraar Homilie over het geloof, 1-3

 
Basilius_der_Grosse 111.jpgGeef ons het ware geloof door de heerlijkheid van de Drie-eenheid te erkennen

      De ziel die God liefheeft, is nooit vervuld, maar spreken met God is moedig: onze geest is ver van zo'n grote zaak... Hoe meer men vooruit gaat in de kennis van God, hoe meer men diep van binnen zijn eigen onmacht voelt. Zo was het met Abraham en zo was het ook met Mozes: terwijl zij God konden zien, voor zover dat tenminste voor de mens mogelijk is, maakte de een zowel als de ander zich kleiner dan allen; Abraham noemde zichzelf "aarde en as", en Mozes zei van zichzelf dat hij slecht en moeilijk sprak (Gn 18,27; Ex 4,11). Hij constateerde immers de zwakte van zijn taal om de grootte van Degene die zijn geest had gegrepen, te vertalen. Wij spreken van God, niet alleen zoals Hij is, maar zoals wij Hem kunnen begrijpen.
      Wat u betreft, als u iets van God wilt zeggen of horen, laat dan uw lichamelijke natuur vallen, laat uw zintuigen achter u... Hef uw geest op boven alles wat geschapen is, schouw de goddelijke natuur: zij is daar, onveranderlijk, ongedeeld, ontoegankelijk licht, stralende glorie, wenselijke goedheid, onvergelijkelijke schoonheid waarmee de ziel gewond is, maar die ze niet kan vertalen in overeenkomstige woorden.
      Daar is de Vader, de Zoon en de heilige Geest.... De Vader is het begin van alles, de oorzaak van het zijn van wie is, de wortel van de levenden. Hij is Degene waaruit de Bron van het leven stroomt, de Wijsheid, de Kracht, het volmaakte Beeld dat gelijk is aan de onzichtbare God: de Zoon werd door de Vader verwekt, het levende Woord, dat God is en naar de Vader gekeerd is (1Kor, 1,24; He 1,3; Joh 1,1). Door deze naam van de Zoon leren we dat Hij dezelfde natuur deelt: Hij is niet door een bevel geschapen, maar Hij straalt onophoudelijk vanuit zijn wezen, verenigd met de Vader in eeuwigheid, aan Hem gelijk in goedheid, gelijk in kracht, en delend in zijn heerlijkheid... En wanneer onze intelligentie gezuiverd is van de aardse passies en als hij geen aandacht schenkt aan zichtbare schepselen, als een vis die vanuit de diepte op zoek gaat naar de oppervlakte, zal hij overgegeven aan de zuiverheid van zijn schepping, dan de heilige Geest zien daar waar de Zoon en waar de Vader is. Deze heilige Geest, die van nature uit dezelfde essentie is, bezit ook alles: goedheid, rechtvaardigheid, heiligheid en leven... Zoals branden verbonden is aan het vuur en stralen aan het licht, zo kan men ook niet bij de heilige Geest het feit van heiliging of tot leven brengen wegnemen, evenmin dat van goedheid en rechtvaardigheid.

 

Bron :www.dagelijksevangelie.org

De commentaren zijn gesloten.