30-10-13

In memoriam : Aartsbisschop Gabriel van Komane

 

 

IN MEMORIAM
AARTSBISSCHOP GABRIEL VAN KOMANA
(1946-2013)

 Gabriel aartsbischop.jpg

 

Aartsbisschop Gabriël van Komana, voormalig bisschop van het Exarchaat van de parochies van Russische traditie in West-Europa (Oecumenisch Patriarchaat), is op 26 oktober 2013 in Maastricht in de Heer ontslapen. Hij werd 67 jaar.
Aartsbisschop Gabriël stond van mei 2003 tot januari 2013 aan het hoofd van het Exarchaat van de parochies van de Russische traditie in West-Europa, waarvan de zetel gevestigd is in Parijs. Hij was lid van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB). Hij was rector van het Theologisch Instituut Saint Serge dat aan het Exarchaat verbonden is.
De betreurde Aartsbisschop Gabriël van Komana (in de wereld Guido De Vylder) werd op 13 juni 1946 geboren te Lokeren (België) uit een Rooms-katholieke familie. Als oudste zoon is hij voortbestemd om zijn vader op te volgen in het familiebedrijf en daarom volgt hij aanvankelijk een technische opleiding. Pas na het voltooien van zijn dienstplicht in 1966, meldt hij zich aan bij het Instituut voor Late Roepingen in Kortrijk en volgt de opleiding tot 1970. Tot 1974 studeert hij filosofie en theologie aan het Groot Seminarie van Gent. In deze tijd maakt hij kennis met de Orthodoxie in de parochies van België en Nederland en deze kennismaking dwingt hem ertoe, de lagere wijdingen in de Rooms-katholieke Kerk te weigeren. Hij trad toe tot de Orthodoxe Kerk in de schoot van de orthodoxe parochie van de Heilige Andreas te Gent. Tot januari 1976 vervolgt hij zijn theologische studies aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Op 5 oktober 1975 wordt hij door Aartsbisschop Georges (Tarassoff) van Syracuse gewijd tot diaken en op 27 juni 1976 volgt de priesterwijding. Een jaar later - in 1977 - wordt Vader Guido benoemd tot rector van de Parochie van Maastricht, die reeds in 1972 was gesticht. Hij neemt actief deel aan de oprichting van de Parochies van Deventer, Breda en Antwerpen, die inmiddels allemaal zelfstandig functionerende parochies zijn met eigen priester. In december 1992 wordt Vader Guido benoemd tot rector van de Parochie van Luik. Het jaar daarop wordt hij door Aartsbisschop Serge van Evkarpia belast met de zorg voor de Parochies in de Dekenij, omvattend elf parochies en een skite in België, Nederland en Duitsland. Op 11 mei 1994 legt hij de monniksgeloften af en ontvangt daarbij de naam Gabriël. Sedert 1994 is hij lid van de Diocesane Raad van het Exarchaat van de Orthodoxe Parochies van Russische Traditie in West-Europa en sinds 2000 lid van de Tuchtcommissie (de kerkelijke rechtbank) ervan. Sinds 1995 vertegenwoordigt hij de Orthodoxie in de Raad van Kerken in Nederland. Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel eenparig tot hulpbisschop van het Exarchaat van de Orthodoxe Parochies van Russische Traditie in West-Europa werd verkozen - met de titel van “Bisschop van Komana” - werd hij op 24 juni 2001 in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Alexander Nevsky te Parijs tot bisschop gewijd. Na het overlijden van Aartsbisschop Serge van Evkarpia, op 22 januari 2003, werd hij door de Diocesane Raad van het Exarchaat benoemd tot LocumTenens van de aartsbisschoppelijke zetel. Een Algemene Vergadering van het Exarchaat heeft hem vervolgens op 1 mei 2003 verkozen tot opvolger van de overleden aartsbisschop, verkiezing die bevestigd werd door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat op 3 mei van hetzelfde jaar. Zijn intronisatie had plaats in de voormelde Kathedraal te Parijs op 1 juni 2003. Hij is op 26 oktober 2013 te Maastricht in de Heer ontslapen.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 2 november in Parijs; daarna volgt de begrafenis in de crypte van de kerk van Sainte Geneviève des Bois.
Eeuwige gedachtenis!

 

 

Gabriel aartsbisschop 2.jpg

Aartsbisschop Gabriël opgebaard in de orthodoxe Kerk van Maastricht

 

Gabriel aartsbisschop3.jpg

De Alexander Nevsky kathedraal - Rue Daru - Parijs

'Zijn' kathedraal

 

17:39 Gepost in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.