04-12-13

De heilige Perpetuus van Tours

 

 

Heiligenleven

De heilige Perpetuus van Tours


perpetuus van Tours.jpgDe heilige Perpetuus van Tours


De heilige Perpetuus, bisschop van Tours, stamde uit een rijke senatorenfamilie. Zijn vele bezittingen besteedde hij aan kerkelijk werk en aan de ondersteuning der behoeftigen. Hij regelde het kerkelijk leven, beschreef hoe de Vigilies van de grote feesten moesten worden gevierd, dat gedurende het jaar gevast wordt op woensdag en vrijdag en dat er nog een derde dag gevast wordt in de voorbereidingstijd van Kerstmis. Zijn medelijdende liefde voor de armen komt prachtig tot uiting in het testament dat hij schreef in 475, ongeveer 15 jaar voor zijn dood : ‘In de naam van Jezus Chrustus, Amen. Ik, Perpetuus, zondaar en priester van de Kerk van Tours, wil niet sterven zonder mijn laatste wil bekend te hebben gemaakt, want ik ben bang dat dan de armen vergeten zouden worden bij het verdelen van mijn bezittingen. Gij, mijn zo innig beminde broeders, mijn kroon, mijn vreugde, mijn meesters en mijn kinderen, gij armen van Christus, die in nood verkeert, die uw brood moet bedelen, gij zieken, weduwen en wezen ! Ik verklaar hierbij dat ik u benoem en aanstel tot mijn erfgenamen. Ik draag o over al wat ik bezit aan land, akkers en wouden, zilver en kleding, en wat er ook maar is. En ik wil dat direct na mijn dood dat alles zal worden verkocht en aan de rechthebbenden zal worden uitgedeeld’. Daaraan voegt hij nog lieflijk gestelde opwekkingen toe tot eensgezindheid en vroomheid, en hij verdeelt een aantal persoonlijke voorwerpen onder zijn vrienden. Nadat hij 30 jaar zijn diocees had bestuurd is hij gestorven op 8 april 491.

Uit : Heiligenlevens voor elke dag. Uitg. Orthodox klooster Den Haag

Commentaren

Ik kende hem niet. Dank dat ik hem via deze weg een beetje mag kennen.
Met vriendelijke groet

Gepost door: Gidsjoris | 04-12-13

De commentaren zijn gesloten.